thumbnail
Dodane: 30 kwieceiń 2015 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Produkty specjalistyczne dla trzody chlewnej MICHEL - Top Sil
Top Sil

To płynny środek uzupełniający o działaniu konserwującym.

Zastosowanie:
• TOP-SIL to płynny środek uzupełniający o działaniu konserwującym.

Sposób działania:
• TOP-SIL jest zbuforowaną mieszanką kwasów przez to jest materiałem ostrożnym przyjaznym w stosowaniu,
• Przez wysoki udział kwasu propionowego i mrówkowego TOP-SIL redukuje grzyby, drożdże i bakterie oraz zapobiega ich dalszemu rozmnażaniu,
• Dzięki zastosowaniu TOP-SIL pokarm będzie pozbawiony zarazków.

Opis produktu:
• Wygląd: bezbarwny, lekka żółta ciecz, owocowy zapach,
• Produkt jest słabo korozyjny,
• Wartość pH 3,86 w 10 % wodnym roztworze.

Skład:
• Kwas propionowy 87,00 %
• Kwas mrówkowy 5,00 %
• Amoniak 4,00 %

Wskazówki dotyczące stosowania:
• Ilość nakładu zależy od wilgotności. Dokładne określenie wilgotności jest warunkiem skutecznego konserwowania. Top – Sil zmienia swoją lepkość w zależności od temperatury,
• Ilość nakładu na ziarno kukurydzy (kg/t) − wilgotność do 40%, − wysokość nakładu 20 kg/t.
• Wysokość nakładu do stabilizacji mieszanki pasz: 3 kg/t
• Wysokość nakładu do konserwacji CCM przy składowaniu foliowym: 5 - 8 kg/t
• Roztwór wodny: 300 ml TOP SIL na 1000 l wody

Możliwości mieszania:
• Równomierne nałożenie jest warunkiem skuteczności TOP-SIL,
• Oferujemy następujące możliwości mieszania TOP SIL: − Opryskiwanie drobnokropliste gotowych mieszanek pokarmowych po następującym domieszaniu, − Dodać w głównej mieszance (możliwe ponad 2 lub 3 rozpylenia), − Produkcja mieszanek wstępnych (np. w kombinacji z melasą), które potem będzie podawane z pokarmem.

Zabiegi ochronne:
• TOP-SIL zawiera zbuforowany kwas propionowy, który jest małokorozyjny i nieżrący, • TOP-SIL jest zakwalifikowany jako środek drażniący i może drażnić oczy i skórę, dlatego przy używaniu koniecznie powinny być noszone okulary i rękawiczki ochronne ( z gumy butylowej – warstwa o grubości 0,7 mm) oraz ubranie robocze.

Magazynowanie:
• TOP-SIL powinien być przechowywany w dobrze napowietrzonych pomieszczeniach. Pojemnik trzymać szczelnie zamknięty i w chłodnym miejscu(temperatura magazynowania < 30o C). Długość magazynowania: < 36 miesięcy. Wielkość opakowania:
• Pojemnik 210 L, pojemnik 5 L