thumbnail
Dodane: 03 grudzień 2013 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Tlenek Cynku Paszowy

Gwarantowana zawartość odpowiednio:
Zn – 72 %, Zn – 75 %, Zn – 78 %

Charakterystyka i zasada działania:

Zawartość cynku w paszach, szczególnie roślinnych, jest niewielka, a przez to niewystarczająca dla prawidłowego rozwoju zwierząt. Uzupełnienie dostarczanej zwierzętom dawki cynku Tlenkiem Cynku Paszowym (dodatek paszowy dla zwierząt - E6) pokrywa potrzeby pokarmowe zwierząt, zapewniając ich prawidłowy rozwój.

Oferujemy Państwu Tlenek Cynku Paszowy o trzec różnych zawartościach cynku, a mianowicie: Zn-72%, Zn-75%, Zn-78%, w następujących opakowaniach:

worki papierowe a'25 kg

big-bagi a’1000 kg

luzem - możliwość odbioru w silosach

Trwałość produktu: 2 lata od daty produkcji.

 

Symbol

Zn-72

Zn-75

Zn-78

Zn

Pb

Cd

As

zawartość

min. 72

min. 75

min. 78±1

max. 0,03

max. 0,03

max. 0,03

max. 0,002

max. 0,002

max. 0,002

max. 0,009

max. 0,009

max. 0,009

Cynk i jego znaczenie:

CYNK należy do niezbędnych składników mineralnych zapewniających podstawowe funkcje życiowe organizmu zwierzęcia. Jest składnikiem:

około 200 metaloenzymów warunkujących wzrost i zdrowotność zwierząt,

podstawowych enzymów biorących udział w przemianie związków azotowych, węglowodanów, tłuszczów i witamin,

niezbędnym do prawidłowej syntezy DNA i RNA,

biorącym udział w zespołach czynników odpowiedzialnych za rozróżnienie smaku i zapachu [pobranie paszy], odporności immunologicznej [zdrowotność], reprodukcji i laktacji [rozród], oraz innych reakcji związanych z otoczeniem zwierząt. Zwiększa odporność zwierząt na rogowacenie naskórka i racic. Jony cynku biorą także bezpośredni udział w wytwarzaniu, magazynowaniu i wydzielaniu insuliny jak również w procesach trawienia.

Następstwa niedoboru cynku:

PRODUKCYJNE:

ZDROWOTNE:

obniżenie tempa wzrostu

brak apetytu

słabe wykorzystanie paszy

słabe libido

niska skuteczność pokryć

niska owulacja

mała liczebność miotów u świń

parakeratoza skóry, ścian żwacza, piór

spadek odporności immunologicznej i w konsekwencji wyższa podatność na choroby zakaźne

choroby racic, kulawizny w następstwie wybrakowania zwierząt

mleko złej jakości w konsekwencji słabe wyniki odchowu cieląt i prosiąt

Następstwa niedoboru cynku dla poszczególnych rodzajów zwierząt:

Bydło:

Dostarczenie cynku jest podstawowym czynnikiem wpływającym na redukcję zawartości komórek somatycznych w mleku. (im niższa zawartość komórek somatycznych w mleku tym wyższa klasa mleka). Wysoki poziom komórek somatycznych w mleku, najczęściej jest powiązany z chorobami racic, szczególnie w oborach bezściołowych. Ograniczenie i likwidacja tych problemów, wymaga odpowiednich poziomów cynku w dawce.

Prosięta:

CYNK hamuje rozwój patogennej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, w pierwszych dniach po odsadzeniu, kiedy to prosięta zaczynają pobierać paszę stałą w większej ilości słabo ją trawiąc. Podnosi to także poziom cukru we krwi, poniżej progu nerkowego, przyczyniając się do lepszego odżywienia tkanek, czego następstwem jest wyższa odporność tych młodych zwierząt na stres związany z odsadzeniem.

Drób:

CYNK bierze udział w rozwoju zarodka jaja co jest związane z ich dobrą wylęgowością. Bierze także udział w mineralizacji skorupy jaja i osadzania związków mineralnych w kościach. Uczestniczy w procesach regeneracji tkanki skóry, zwłaszcza w okresach pierzenia.