thumbnail
Dodane: 23 listopad 2021 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Wiata rolnicza typu MULTI_10X12

Wiata magazynowa MULTI_10x12 przeznaczona jest głównie do przechowywania sprzętu rolniczego, płodów rolnych i materiałów budowlanych. Wiaty są dostępne w dwóch wariantach wysokości użytkowej: MULTI_10X12/3,5 – 3,5m, MULTI_10X12/4,5 – 4,5m. Wiata ma budowę modułową, a więc można ją dostosować do własnych potrzeb, a w razie potrzeby łatwo ją rozbudować. Konstrukcja wiaty jest cynkowana ogniowo. Dach wiaty jest pokryty blachą ocynkowaną trapezową T50 o grubości 0,7mm. Ekrany i obróbki blacharskie są wykonane z blachy lakierowanej o grubości 0,7mm w kolorze srebrnym, a elementy mocujące z blachy ocynkowanej o grubości 1,5mm i 2,5mm. Wiatę można obudować ścianami. Ściany wiaty są produkowane z blachy trapezowej T35, można w nich usytuować naświetla PCV i bramę. Z zachowaniem założeń i wymagań konstrukcyjnych dopuszczalna jest również obudowa ścian wiaty innymi materiałami typu płyta warstwowa, pustak ceramiczny itp. Stopy fundamentowe pod wiatę w kształcie bloków betonowych muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wytycznymi do fundamentowania dla wiat oraz miejscowymi warunkami gruntowo-wodnymi dla terenu na którym ma powstać obiekt.