thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
Dodane: 02 grudzień 2015 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Silosy paszowe

Silosy paszowe typu PBIN są przeznaczone do magazynowania śruty zbożowej oraz suchych mieszanek paszowych granulowanych i sypkich. Silosy PBIN to zbiorniki walcowe z dnem w kształcie stożka (lejowym), płaszcz wykonany z blachy płaskiej ocynkowanej, dach samonośny z uniwersalnym wlotem załadunkowym. Lejowe dno, wykonane z blachy płaskiej ocynkowanej, umożliwia całkowity grawitacyjny rozładunek silosu. W tym celu w dnie wykonano otwór wylotowywraz z zasuwą.Silosy typu PBIN montuje się na wolnym powietrzu lub wewnątrz budynków. Warunkiem jest zapewnienie dostatecznej ilości wolnej przestrzeni do jego montażu oraz późniejszej eksploatacji.

Silosy paszowe typu PBIN są przeznaczone do magazynowania śruty zbożowej oraz suchych mieszanek paszowych granulowanych i sypkich. Silosy PBIN to zbiorniki walcowe z dnem w kształcie stożka (lejowym), płaszcz wykonany z blachy płaskiej ocynkowanej, dach samonośny z uniwersalnym wlotem załadunkowym. Lejowe dno, wykonane z blachy płaskiej ocynkowanej, umożliwia całkowity grawitacyjny rozładunek silosu. W tym celu w dnie wykonano otwór wylotowywraz z zasuwą.Silosy typu PBIN montuje się na wolnym powietrzu lub wewnątrz budynków. Warunkiem jest zapewnienie dostatecznej ilości wolnej przestrzeni do jego montażu oraz późniejszej eksploatacji.

 

1)– całkowita objętość wewnętrznej przestrzeni silosu,

2)– odniesiona do pojemności użytkowej, dla mieszanki paszowej o gęstości 650kg/m3,

– rzeczywista objętość materiału zgromadzonego w silosie zależy od następujących czynników: sposobu załadunku, właściwości usypowych mieszanki paszowej, dopuszczalnego max. poziomu napełnienia silosu itp.


  Standardowe wyposażenie silosów PBIN:Schemat przedstawiający pneumatyczny załadunek silosu typu PBIN.

 

Uniwersalny wlot załadunkowy z klapą.       Opcjonalne wyposażenie silosów PBIN:Charakterystyka płyt fundamentowych silosów PBIN.