thumbnail
Dodane: 30 kwieceiń 2015 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Płynny koncentrat paszowy dla trzody chlewnej MICHEL - Corn Sil

Corn Sil

Płynny konserwant paszowy o bardzo silnym działaniu przeciwgrzybowym.

Zastosowanie:
• Corn Sil – płynny konserwant paszowy o bardzo silnym działaniu przeciwgrzybowym.

Sposób działania:
• Zawarta w Corn Sil mieszanina kwasów organicznych i ich soli działa synergistycznie hamując namnażanie się grzybów patogennych w surowcach jak i mieszankach paszowych. Ogranicza również namnażanie się bakterii chorobotwórczych,
• Zastosowanie preparatu na zboża zaraz po zbiorach uniemożliwia dalsze wytwarzanie mykotoksyny przez grzyby,
• Po dodaniu preparatu - w zalecanej dawce – zahamowany zostaje także spadek wartości pokarmowej pasz,
• Corn Sil w swoim składzie posiada również propionian amonu, który łagodzi agresywne działanie kwasu propionowego wobec urządzeń metalowych. Należy jednak unikać zboża konserwowanego wysokimi dawkami propionianu amonu w mieszankach dla prosiąt, gdyż są one wrażliwe na zwiększoną powyżej 0,1 % ilość jonów amonowych,
• Ogranicza kondensację pary wodnej w silosach zbożowych, która wzrasta zwłaszcza w niekorzystnych warunkach przechowywania tj. przy dużych dobowych wahaniach temperatury. Preparat zabezpiecza magazynowanie pasz chroniąc je przed zbrylaniem i zagrzewaniem się. Konserwant również wiąże wodę, która może być wykorzystywana do wzrostu mikroorganizmów.

Skład:
• Materiały paszowe: mono-, dwu-, trójglicerydy kwasu masłowego oraz glicerol,
• Konserwanty: kwas propionowy (75 %), propionian amonu,
• Dodatki aromatyzujące: kwas benzoesowy.

Dawka preparatu uzależniona jest głownie od wilgotności i czasu magazynowania ziarna (kg na 1 tonę):


Podstawowym warunkiem w konserwacji ziarna zbóż jest równomierne rozprowadzenie konserwanta na powierzchni ziarna,
• Ziarno zbóż po konserwacji może być składowane w magazynie płaskim lub zbiornikach,
• Stosując natrysk konserwanta na ziarna zbóż trzeba pamiętać, że nadaje się ono już tylko na cele paszowe, gdyż na skutek likwidacji enzymów ziarno zbóż traci siłę kiełkowania.

Magazynowanie:
• Corn Sil powinien być przechowywany w oryginalnych opakowaniach w suchym i chłodnym miejscu max 24 miesiące.

Wielkość opakowania:
• 25 kg, 210 kg, 1000 kg