Asenizacyjny wóz może służyć do transportu i rozlewania na polach lub pastwiskach przefermentowanej mieszaniny kału i moczu zwierząt gospodarskich i wody. W skład mieszaniny często wchodzą także niewykorzystane pasze pochodzące z budynków inwentarskich. Gromadzona w zbiornikach potocznie zwana także gnojówką lub gnojowicą.
 
Najczęściej wóz asenizacyjny jest agregowany z ciągnikiem rolniczym ale są także dostępne na rynku wersje samojezdne.
 
Producenci wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu gospodarzy są w stanie doposażyć maszynę  w mieszalnik, kompresor, odpowiedni układ jezdny, stosowne koła, czy hydraulikę po systemy do kontroli dawkowania cieczy wg. prędkości.
 
Z uwagi na szerokie możliwości wykorzystania. Wozy asenizacyjne można spotkać np. na gospodarstwach warzywnych podczas podlewania wodą.