thumbnail
Dodane: 03 kwieceiń 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

BAUER stalowy wóz asenizacyjny

Wóz asenizacyjny ma zbiornik stalowy, ocynkowany ogniowo, który posiada wewnętrzne pierścienie wzmacniające i falochrony.

Zastosowanie:

- wypompowanie nieczystości płynnych, gnojowicy, ścieków komunalnych

- transport i rozlewanie na pola i użytki zielone

- podlewanie, zraszanie i nawożenie upraw

- transport wody na budowy i drogi