thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
Dodane: 16 grudzień 2013 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Wały przegubowo-teleskopowe SIPMA

  Wały przegubowo-teleskopowe SIPMA, służą do przenoszenia określonego momentu obrotowego z wałka odbioru mocy ciągnika (WOM) na wałek przyjęcia mocy maszyny (WPM). SIPMA S.A. produkuje wały przegubowo-teleskopowe przenoszące następujące momenty obrotowe: 220 Nm, 300 Nm, 460 Nm, 540 Nm, 630 Nm, 680 Nm, 900 Nm, 1200 Nm, 1700 Nm, w wersji podstawowej oraz 680 Nm w wersji szerokokątnej. Wały przegubowo-teleskopowe szerokokątne występują w dwóch wariantach: z jednym przegubem szerokokątnym,       z dwoma przegubami szerokokątnymi.

Wały przegubowo-teleskopowe podstawowe stosowane są wówczas, gdy wzajemne położenie wałków WOM i WPM podczas ciągłej pracy nie powoduje przekroczenia 25° kąta łamania przegubu.

Wały przegubowo-teleskopowe szerokokątne stosuje się w przypadku, kiedy wzajemne położenie wałków WOM i WPM może powodować złamanie przegubu do 50° pracy ciągłej oraz 80° pracy chwilowej. Wały te umożliwiają przenoszenie napędu
w sposób ciągły bez konieczności wyłączania napędu na uwrociach.

Wały przegubowo-teleskopowe podstawowe i szerokokątne, w zależności od potrzeb, mogą być wyposażone w następujące sprzęgła bezpieczeństwa:

jednokierunkowe, cierne, cierne jednokierunkowe, przeciążeniowe o promieniowym działaniu zabieraków, z kołkiem ścinanym.

Sprzęgło jednokierunkowe (SJ) przenosi moment obrotowy tylko w jednym kierunku i jest montowane do wałów napędzających maszyny o dużym momencie bezwładności (np. kosiarki dyskowe).

Sprzęgło cierne (SC) przenosi moment obrotowy bez rozłączania napędu, gdy przeciążenie osiągnie wartość ustaloną. Jest stosowane jako sprzęgło rozruchowe lub przeciążeniowe do napędu maszyn z elementami o dużym momencie bezwładności.

Sprzęgło cierne jednokierunkowe (SD) pozwala na przeniesienie momentu obrotowego bez wyłączania napędu nawet, gdy przeciążenie osiągnie wielkość ustawienia sprzęgła. Jednocześnie pozwala na przeniesienie momentu obrotowego tylko w jednym kierunku. Używane może być w maszynach  z elementami o dużym momencie bezwładności.

Sprzęgło przeciążeniowe (SP) o promieniowym działaniu zabieraków służy do przerwania strumienia mocy, gdy wartość przenoszonego momentu obrotowego osiągnie wielkość nastawioną.

Sprzęgło z kołkiem ścinanym (SK) zabezpiecza elementy przenoszące napęd przed zablokowaniem i odłącza maszynę od ciągnika po osiągnięciu wartości momentu ścinającego kołek.
 

Parametry techniczne

Model WPT 220 WPT 300 WPT 460 WPT 540 WPT 630 WPT 680 WPT 900 WPT 1200 WPT 1700 WPTS 680
Parametry wytrzymałościowe -  540 obr./min
moc kW (KM)  12 (17) 17 (23) 26 (35)  31 (42) 36 (48) 38 (52)  51 (69)  68 (92) 96 (131) 38 (52)
moment obrotowy Nm   220 300 460 540 630 680 900 1200 1700  680
Parametry wytrzymałościowe -  1000 obr./min
moc kW (KM) 19 (26) 26 (36) 40 (55) 47 (64) 55 (75) 59 (81) 79 (107) 105 (142)  146 (199)  59 (81)
moment obrotowy Nm 183  250  383 450 525 567 750 1000 1400  567
Maksymalny moment dynamiczny Nm 330  450  690 810  945 1020 1350 1800 2550 1020