thumbnail
Dodane: 17 lipiec 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Nagrzewnica gazowa DXC Winterwarm

Zastosowanie nagrzewnic agro DXC do ogrzewania budynków inwentarskich ferm drobiu gwarantuje niskie zużycie energii, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie kosztów prowadzenia chowu zwierząt oraz sprzyja ich prawidłowemu rozwojowi i wzrostowi poprzez stworzenie optymalnych warunków termicznych. Te pozytywne efekty wynikają z najważniejszej cechy konstrukcyjnej urządzeń DXC, którą jest zamknięta komora spalania. W układzie tym powietrze do spalania czerpane jest z zewnątrz, a spaliny wyrzucane poza budynek za pomocą koncentrycznego kominka ścienne­go lub dachowego. Poprzez całkowite oddzielenie układu spalania DXC od atmosfery pomieszczenia wyeliminowane zostało wprowadzanie do kurników dwutlenku węgla i pary wodnej, co w znaczącym stopniu wpływa na redukcję potrzeb wentylacyjnych, a tym samym zużycia energii. Obliczenia oraz dane pochodzące z dotychczas użytkowanych obiektów dowodzą, że możliwe do osiągnięcia są nawet 30-sto procentowe obniże­nia kosztów. Zastosowanie zamkniętej komory spalania pozwala także na zmniejszenie wilgotności powietrza w kurniku. Daje to z kolei korzystny efekt w postaci bardziej suchej ściółki co jest pożądane ze względu na mniejsze ryzyko chorób zwierząt. Dobrostan zwierząt, spadek zachorowal­ności i śmiertelności dają wymierny efekt w opłacalności produkcji zwierzęcej.
Cechy charakterystyczne:

obudowa ze stali nierdzewnej

rurowy wymiennik ciepła ze stali aluminiowanej

zamknięta komora spalania

elastyczne przewody powietrzno — spalinowe

brak emisji CO2 do pomieszczenia = mniejsze potrzeby wentylacyjne = mniejsze zużycie energii = mniejsze koszty

cicha praca

szerokie możliwości sterowania

funkcja wentylacji niezależnej

niezawodna i sprawdzona technologia

certyfikat CE

łatwość czyszczenia i serwisowania

wymiennik całkowicie bezspoinowy

 

Winterwarm Polska Sp. z o.o.

Użytkownik

Winterwarm Polska Sp. z o.o.

Godziny otwarcia:
Biuro | pn-pt: 8:00 - 16:00
Magazyn | pn-pt: 8:00 - 14:00


Przejdź do wizytówki firmy