thumbnail
Dodane: 04 styczeń 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Saletrzak z borem 27 + B standard

Charakterystyka ogólna:
Nawóz azotowy z dodatkiem boru. Granulowana mieszanina azotanu amonu z drobno zmielonym dolomitem oraz dodatkiem kwasu borowego, który podnosi jego wartość nawozową.

Skład:
zawartość azotu całkowitego (N) 27% (13,5% z formy amonowej, 13,5% z formy azotanowej) zawartość magnezu (Mg) całkowitego w przeliczeniu na tlenek magnezu (MgO) min. 4% zawartość boru (B) 0,2 ± 0,04% zawartość granulek o wymiarach 0,6-4,0 mm min. 94%

Informacje dodatkowe:
Nawóz zawiera wapń (Ca) w postaci węglanu wapnia (CaCO3). Zawartość wapnia w przeliczeniu na (CaO) wynosi min. 6%. Obecność środka antyzbrylającego naniesionego powierzchniowo zabezpiecza nawóz przed zbryleniem.

Zastosowanie:
Saletrzak z borem 27+B standard, oprócz azotu w postaci amonowej i azotanowej, wapnia i magnezu w postaci tlenków i węglanów, zawiera również bor. Bor jest pierwiastkiem niezbędnym do wzrostu i rozwoju dużej grupy roślin wymagających zaopatrzenia w ten składnik, należą do nich: buraki cukrowe i pastewne, rzepak, ziemniaki, warzywa, a także drzewa owocowe. Saletrzak z borem 27+B standard może być stosowany przedsiewnie oraz w okresie wzrostu roślin, przy czym wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą dla uniknięcia strat uwalniającego się azotu.


Pakowanie i transport:
Saletrzak z borem 27+B standard dostępny jest w opakowaniach 50 kg (worki polietylenowe), jak również w dużych opakowaniach 500 kg tzw. „big – bagach”. Nawóz nie podlega przepisom RID i ADR.

Przechowywanie:
Ze względu na skłonność do pochłaniania wody, nawozy typu saletrzak, saletra amonowa zalicza się do nawozów higroskopijnych, dla których najwyższa dopuszczalna wilgotność względna powietrza, powyżej której nawóz się rozpływa w temperaturze 30°C wynosi od 50-60% /norma PN-C-87001/. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach o podłożu izolującym od wilgoci. Zabezpieczyć i nie dopuścić do oddziaływania promieniowania słonecznego i opadów atmosferycznych oraz nagrzewania do temp. 30°C. Worki układać najwyżej po 10 warstw, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od źródeł ciepła i nie mniej niż 0,2 m od ściany magazynu. Big-bagi, których waga nie przekracza 500 kg można przechowywać w dwóch warstwach. W bezpośrednim sąsiedztwie nawozu nie magazynować materiałów, które mogą z nim reagować, takich jak: chemikalia, mocznik, superfosfat, cement, tlenki metali, metale kolorowe, substancje palne (smary, oleje, węgiel).