thumbnail
Dodane: 14 maj 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

PLATINUM AGRO HV 46

PLATINUM AGRO HV 46 olej hydrauliczny

Charakterystyka
Olej hydrauliczny Platinum Agro HV-46 wyprodukowany jest w technologii HVI Plus (High Viscosity Index Plus). Technologia HVI PLUS zapewnia wysoki wskaźnik lepkości i dodatkowo minimalizuje wzrost kryształów parafin zawartych w oleju mineralnym, które mogą powodować blokadę filtrów. Przeznaczony do stosowania w różnego rodzaju średnio i wysokoobciążonych układach hydraulicznych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

Gwarantuje:
• wydłużenie czasu eksploatacji,
• zmniejszenie zużycia powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych,
• pracę w szerokim zakresie temperatur z zachowaniem optymalnych własności lepkościowych (wysoki wskaźnik lepkości WL > 140).

Zastosowanie
PLATINUM AGRO HV 46 Olej hydrauliczny przeznaczony do zastosowania w wysokoobciążonych układach napędu, wysokociśnieniowych pompach tłokowych stałego i zmiennego wydatku oraz pompach łopatkowych, gdzie wymagany jest wysoki poziom właściwości przeciwzużyciowych oleju. Rekomendowany również do użycia w precyzyjnych układach sterowania hydraulicznego i systemach hydraulicznych, które wymagają małych zmian lepkości przy zmianach temperatury. Szczególnie polecany do układów hydraulicznych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

Normy, aprobaty, specyfikacje
DIN 51524 cz. 3
REKOMENDACJE, REFERENCJE
Farmtrac

Parametry fizyko-chemiczne
Parametry Jednostki Wartości typowe
Zdolność olejów do wydzielania powietrza w temperaturze 500C min 6
lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 47
wskaźnik lepkości - 146
temperatura płynięcia 0C -33
temperatura zapłonu 0C 210
​Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG, stopień obciążenia niszczącego, nie niższy niż ​- ​10
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.