thumbnail
Dodane: 12 maj 2014 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Płyn do usuwania zakwitów wody WIREXIM BIOTECHNOLOGIE Ameton-0.25 pojemność: 250 ml., usuwanie zakwitów wody

AMETON jest naturalnym flokulantem (czynnik kłaczkujący), opracowanym na bazie wyciągu z roślin, którego zadaniem jest oczyszczanie mętnej, pełnej zawiesiny wody. Powoduje, że znajdujące się w wodzie glony i ciała stałe opadają na dno zbiornika, pozostawiając wodę czystą i przezroczystą. AMETON bioCzyściciel nie stanowi żadnego zagrożenia dla ryb, roślin i pozostałej flory i fauny danego zbiornika.

Korzyści płynące ze stosowania AMETON:
- Bezpieczna i naturalna metoda oczyszczania wody w zbiorniku;
- Wspomaga filtrację i poprawia jakość wody, przez co woda jest bezpieczniejsza dla ryb;*
- Stosowany w połączeniu z AMULON Rozdrabniaczem Szlamu obniża konieczność manualnego oczyszczania wody.
- Czysty i łatwy w użyciu;
- Bezpieczny dla ryb, roślin, ludzi, zwierząt i flory.

Dozowanie:
10 mililitrów na 250 litrów wody

Dodatkowe Informacje:
 - Powstawanie zawiesiny i niepożądane ciała stałe gromadzące się w naszym zbiorniku wodnym mogą uszkadzać skrzela rybie,      co może prowadzić do powstawania infekcji u ryb, a nawet w niektórych przypadkach do obumierania ryb;
- Produkty naturalne, często działają wolniej niż preparaty chemiczne, jednak są bardziej bezpiecznym rozwiązaniem problemu;
- W niektórych sytuacjach, koniecznym może być powtarzanie dozowania preparatu do zbiornika wodnego;
- Po zastosowaniu AMETON bioCzyściciela, rozdrobnione elementy mogą początkowo unosić się na powierzchni wody, jednak po pewnym czasie opadną na dno zbiornika.
- Podczas produkcji AMETON bioCzyściciel nie stosuje się herbicydów ani pestycydów.
-Odpowiednie do wszystkich rodzajów sadzawek, stawów, oczek wodnych

Karta charakterystyki produktu

Nazwa chemiczna: Naturalny wyciąg z kory drzewa
Niebezpieczne składniki: Brak
Rozpuszczalność w wodzie: Rozpuszcza się
Łatwopalność: Nie pali się
Zapach: Ziemisty
Gęstość masy: 1g/ml
Wygląd: Płyn o delikatnie zielonej barwie
pH: 6.5 – 7.0
Wskazówki w przypadku pożaru: Brak
Niebezpieczeństwo wybuchu, zapalenia: Brak
Informacje o transporcie: Brak
Reaktywność: Amfoteryczny koagulant (dwoisty, oddziaływujący kwaśno i zasadowo)
Niezgodność dopasowania się: Silnie kwaśny i zasadowy
Reakcja po kontakcie z preparatem: Kontakt ze skórą: Pozostawia plamy na skórze
Po połknięciu: Brak znanych skutków po połknięciu mniejszych ilości preparatu
Kontakt z oczami: Przemywać dużą ilością wody przez ok. 15 min.
Preparat rozlany: Powinien zostać zmyty i wylany zgodnie z obowiązującymi lokalnymi regulacjami
Usuwanie: Usuwanie tego preparatu powinno być zgodne z obowiązującymi regulacjami
Dodatkowa ochrona: Brak
Przechowywanie i przenoszenie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie połykać. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z daleka od bezpośredniego nasłonecznienia. Unikać kontaktu z otwartymi ranami na skórze. Myć dokładnie ręce po bezpośrednim kontakcie z płynem. Do wyłącznego użytku w zbiornikach wodnych.
 
MARAX Import-Export

Użytkownik

MARAX Import-Export

Godziny otwarcia: pon.-pt=8.00-17.00


Przejdź do wizytówki firmy

Cena netto: 28.95

 

Zadaj pytanie