thumbnail
Dodane: 12 maj 2014 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Preparat do regulowania twardości wody WIREXIM BIOTECHNOLOGIE WIRBIOTECH-0.25 pojemność: 0.25 l., reguluje twardośc wody w zbiorniku wodnym

WIRBIOTECH kH Plus jest naturalnym źródłem twardości węglanowej i pozwala: podnieść poziom kH w wodzie, utrzymać pH na odpowiednim poziomie oraz zbalansować skład chemiczny wody, tak by utrzymany został optymalny poziom występujących w wodzie, niezbędnych bakterii.

Korzyści ze stosowania kH Plus:
- Szybkie działanie – natychmiastowe efekty;
- Optymalny skład preparatu, zawiera stabilizator pH, co pozwala na utrzymanie stałego poziomu pH w wodzie;
- Bezpieczny dla wszystkich rodzajów zbiorników wodnych;
- Łatwy i prosty w użyciu;
- Nie zagraża przedawkowaniem preparatu w wodzie;
- Bezpieczny dla ryb, roślin, ludzi, zwierząt i flory i fauny wodnej.

Dozowanie:
Stawy i sadzawki: Zalecane jest zmierzenie poziomu kH wody. Jeśli poziom kH wody wynosi mniej niż 100 mg/l (5,5°kH), wówczas dodawać kH Plus tak długo aż poziom zwiększy się do wartości wyższej niż 100 mg/l (jest to odpowiedni poziom węglana wapniowego).

Dodatkowe informacje:
- Produkt jest bezpieczny dla wszystkich typów stosowanych filtrów. Nie trzeba wyłączać filtra podczas dozowania preparatu do wody;
- Skład tego produktu jest tak dobrany aby powodować radykalną zmianę pH.
- Odpowiednie do wszystkich rodzajów sadzawek, stawów, oczek wodnych

Karta charakterystyki produktu

Nazwa chemiczna: wodorowęglan sodowy/węglan
Niebezpieczne składniki: Brak
Rozpuszczalność w wodzie: Rozpuszcza się
Łatwopalność: Nie pali się
Zapach: Brak
Gęstość masy: 1g/ml
Wygląd: Przezroczysty płyn o jasno niebieskiej barwie
pH: 8.2
Wskazówki w przypadku pożaru: Brak
Niebezpieczeństwo wybuchu, zapalenia: Brak
Informacje o transporcie: Brak
Reaktywność: Brak
Niezgodność dopasowania się: Brak
Reakcja po kontakcie z preparatem: Kontakt ze skórą: Brak
Po połknięciu: Brak znanych skutków po połknięciu mniejszych ilości preparatu
Kontakt z oczami: Przemywać dużą ilością czystej wody przez około 15 minut
Preparat rozlany: Powinien zostać zmyty i wylany zgodnie z obowiązującymi lokalnymi regulacjami
Usuwanie: Usuwanie tego preparatu powinno być zgodne z obowiązującymi regulacjami
Dodatkowa ochrona: Brak
Przechowywanie i przenoszenie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie połykać. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z daleka od bezpośredniego nasłonecznienia. Unikać kontaktu z otwartymi ranami na skórze. Myć dokładnie ręce po bezpośrednim kontakcie z płynem. Do wyłącznego użytku w zbiornikach wodnych.
 
MARAX Import-Export

Użytkownik

MARAX Import-Export

Godziny otwarcia: pon.-pt=8.00-17.00


Przejdź do wizytówki firmy

Cena netto: 61.36

 

Zadaj pytanie