thumbnail
Dodane: 31 maj 2013 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Siewnik KONGSKILDE seria NCS 4100Siewnik zbożowy Siewniki typoszeregu NCS 4100 są dostosowane do montażu na bronach aktywnych i bronach zespolonych. Maszyny są dostępne w wersjach o szerokości roboczej 3,0 i 4,0 m.

  SPECYFIKACJE TECHNICZNE
  NCS 4130 NCS 4140
Pojemność zbiornika ( dla pszenicy) 850,0 l 850,0 l
Ilość redlic typu ER 24 32
Ilość wyjść z głowicy rozdzielającej 2x12 2x16
Ilość rzędów redlic stopkowych 24 32
Rozstaw międzyrzędzi - redlice talerzowe 12,5 cm 12,5 cm
Rozstaw międzyrzędzi - redlice stopkowe 12,5 cm 12,5 cm
Szerokość trans- portowa 3,0 m 4,0 m
Szerokosz robocza 3,0 m 4,0 m