Odmulanie Rowów Melioracyjnych

Oferent

Oferent: Prywatne Przedsiębiorstwo Żyła

Nowy Dzików 77, 37-632 Nowy Dzików
woj. Podkarpackie

Kontakt: 790265092

Produkt

Data dodania: 2014-03-18 15:54:07

Ostatnia aktualizacja: 2016-02-03 10:04:14

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis

Nasza firma zajmuje się kompleksowym oczyszczaniem (odmulaniem) rowów melioracyjnych oferujmy usługi odmulania koryta rowu melioracyjnego, usuwanie zatamowań znajdujących się w korycie rowu, wykoszenie roślinności (trawy, trzciny, krzaków itp.) zajmujących się na skarpach rowu oraz wycinką samosiewów drzew rosnących wewnątrz rowu.

Świadczymy Usługi w Województwie:
- Podkarpackim
- Lubelskim

Istnieje możliwość wykonywania usługi w dowolnym miejscu w Polsce 

Mechaniczne odmulanie koryta rowu polega na wygarnięcie namułu, piachu, liści, trawy i innych zanieczyszczeń naniesionych przez wodę czy wiatr. Usługa nie jest wykonywana koparką. Głowica do odmulania rozrzuca ziemię tak, że nie istnieje potrzeba późniejszego rozplantowania wygarniętych zanieczyszczeń z rowu. Dno rowu tworzy ładne i czyste koryto a skarpy są w stanie nienaruszonym, co nie powoduje usuwania się ziemi do wewnątrz rowu i nie tworzą się tzw. zatory tamujące swobodny przepływ wody. 
Wykaszanie skarp wykonywane jest kosiarką bijakową, wykaszana jest trawa, trzcina, krzaki o średnicy do 8cm, krzaki oraz samosiejki drzew o średnicy większej niż 8 cm wycinane są piłą mechaniczną. 

Cena uzależniona jest od powierzchni odmulania oraz stopniu zakrzaczenia i zarośnięcia drzewami koryta rowu.
Cena podstawowa: (do ceny należy doliczyć VAT 8%)
- 4 zł/mb odmulanie czystego rowu ( bez zakrzaczenia i wycinki samosiewów)
- 0,50 zł/m2 wykaszanie trawy, trzciny, krzaki do średnicy 8cm ( bez zakrzaczenia i wycinki samosiewów)
Ceny podlegają negocjacji i indywidualnej wycenie

Chcemy Państwa poinformować o ustawie:

Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych i drenowania wynika wprost z ar.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 145) i dotyczy właścicieli i użytkowników gruntów, na których te urządzenia się znajdują. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się rowy melioracyjne o szerokości dna przy ujściu mniejszej niż 1,5 m oraz rurociągi drenarskie. Zakres obowiązków to m.in:
- wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowu
- odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawa
- wybieranie namułu z dna rowów oraz usuwanie przetamowań
- naprawa uszkodzonych skarp i dna rowów
- bieżąca naprawa wylotów drenarskich