thumbnail
Dodane: 14 czerwiec 2017 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Rzepak Ubezpieczenie

W ramach ubezpieczenia PZU, można ubezpieczyć swoje uprawy z 65% dotacją. W sytuacji, gdy gospodarz otrzyma dopłatę bezpośrednią, zgodnie z prawem musi on ubezpieczyć przynajmniej połowę powierzchni upraw od jednego z ryzyk wchodzących w skład obowiązkowego dotowanego ubezpieczenia upraw. Warto podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat, producenci rolni otrzymują z budżetu państwa dopłaty do polis. Niniejsze wsparcie, zostało przyznane gospodarzom na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W zależności od tego, jaka jest klasa użytkowania rolnego na poszczególnych działkach z prowadzoną uprawą, zależny jest także poziom dopłaty od stawki za pakiet wszystkich ryzyk. Ubezpieczenia upraw, zostały przygotowane dla osób fizycznych, a także prawnych.

Rzepak jest uprawą, która w Polsce jest jedna z najważniejszych. Przez ostatnie lata systematycznie zwiększa się jego intensyfikacja, co więcej, odgrywa ogromna rolę w płodozmianach polowych. Na wielkość jego plonu wpływa przede wszystkim dobór odpowiedniej odmiany. Dużych areałów nie należy obsiewać tylko jedną odmianą, ponieważ prawdopodobnie nie zostanie on zebrany w jednym terminie. Dlatego też, należy wysiać kilka odmian o różnym czasie dojrzewania łanu.

Odszkodowanie zostanie wypłacone w sytuacji, gdy uprawy ulegną zniszczeniu wskutek nieprzewidzianych zmian atmosferycznych, niezależnych od działań człowieka, jak np. grad, powódź lub też przymrozki wiosenne. Istnieje kilka możliwości w ramach ubezpieczenia swoich upraw: po pierwsze, mamy możliwość skorzystania z ubezpieczenia w celu jednorazowych, pojedynczych wydarzeń. Drugą dostępną opcją, jest skorzystanie z kilku pakietów umożliwiających ubezpieczenie upraw. Ponadto, ubezpieczenie dotowane upraw rolnych jest opłacalne finansowo, ponieważ poszkodowany gospodarz, opłaca jedynie część swojej składki za ubezpieczenie, z kolei drugą część finansuje państwo.