thumbnail
Dodane: 30 lipiec 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Wozy paszowe SGARIBOLDI GRIZZLY 5100

GRIZZLY 5100 zapewnia komfort pracy w szybkim czasie dla średnich gospodarstw. dzięki bezprecedensowej pracy frezu. Jest bardzo prosty w swojej konstrukcji posiada wysokiej jakości i grubości wannę. Ślimaka, w wyniku wielu badań i ekspertyz, w połączeniu z oryginalnym kształtem wanny oraz specjalnymi szablastozębnymi nożami, optymalizuje cięcia produktów.