Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Karol Tylenda Wiceprezesem ANR

W środę, 13 kwietnia 2016 r. Karol Tylenda został powołany na stanowisko Wiceprezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Karol Tylenda Wiceprezesem ANR

Karol Tylenda Wiceprezesem ANR

Karol Tylenda został powołany na stanowisko Wiceprezesa ANR przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz.1014).

Akt powołania wręczył dr Waldemar Humięcki, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych.


Tagi:
źródło: