Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • 2019-10-24

  Uwaga producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino

  W dniu 30 października 2019 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina.

 • 2019-10-15

  Enea wybuduje farmy fotowoltaiczne na ziemiach KOWR

  KOWR dysponuje ponad 1,5 mln ha gruntów, spośród których zostaną wybrane te o niskiej przydatności rolniczej.Dlatego właśnie Grupa Enea chce budować wielkoobszarowe farmy fotowoltaiczne na nieruchomościach rolnych, należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 • 2019-06-19

  Kończy się termin składania informacji o nabyciu surowca tytoniowego

  W dniu 30 czerwca 2019 r. upływa termin składania informacji o nabyciu surowca tytoniowego przez pośredniczące podmioty tytoniowe.

 • 2019-04-18

  Uwaga producenci surowca tytoniowego

  W dniu 15 maja 2019 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego przez producentów surowca tytoniowego.

 • 2019-04-02

  Rusza nowa edycja Stypendiów Pomostowych

  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.

 • 2019-01-10

  Deklaracje dotyczące rynku wina

  W dniu 15 stycznia 2019 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina.

 • 2018-10-12

  Pożyczki KOWR

  – To dobra wiadomość, to dobra informacja dla rolników – ocenił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski decyzję Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o uruchomieniu pożyczek dla rolników.

 • 2018-02-23

  Rośnie eksport polskiej żywności

  Eksport polskiej żywności zwiększa się w tempie dwucyfrowym. Wynik mógłby być jeszcze lepszy, gdyby działania promocyjne były prowadzone w bardziej zintegrowany sposób. Problemami z jakimi boryka się branża to również choroba afrykańskiego pomoru świń i anomalie pogodowe. W 2017 roku straty oceniano w miliardach złotych.

 • 2018-02-02

  Rolnictwo w Polsce stawia na innowacje

  Utworzenie sieci gazowych i biogazowni na terenach wiejskich, wsparcie dla OZE i produkcji biogazu rolniczego jako źródła energii odnawialnej – to jedne z najważniejszych projektów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w obrębie innowacyjności. Ośrodek utworzył również dwa konsorcja, których zadaniem jest wsparcie dla wyprodukowanego w Polsce materiału siewnego...

 • 2017-09-01

  KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 1 września ruszył

  1 września 2017 roku rozpoczął działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jednocześnie przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych. Witold Strobel na czele KOWR.

 • 2017-03-27

  Zbigniew Babalski Pełnomocnikiem ds. utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa [video]

  Zbigniew Babalski został powołany na stanowisko Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nowa instytucja zacznie funkcjonować 1 września 2017 r.

 • 2017-03-21

  Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa podpisana przez Prezydenta

  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał 20 marca 2017 roku dwie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Określają one zasady funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będącego państwową osobą prawną i instytucją wykonawczą nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Krajowy Ośrodek będzie złożony z biura Krajowego Ośrodka...
KOWR