Dofinansowanie utylizacji padłych zwierząt gospodarczych

Jednym z zadań ARiMR jest udzielanie producentom rolnym pomocy finansowej na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.

 

Chodzi o to, aby rolnicy oddając padłe zwierzęta do utylizacji firmie, która ma podpisaną z ARiMR stosowną umowę, nie płacili za ich unieszkodliwienie w ogóle, albo płacili tylko pewna część. Kwota jaką będą musieli zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE).

 

Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 24 miesiąca życia a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

 

Proces wyboru firm, które w 2011 roku będą świadczyły usługi utylizacyjne z dopłatą ARiMR jest prowadzony bardzo starannie. Najpierw, do 30 września 2010 r. przyjmowane były wnioski od przedsiębiorców z branży utylizacyjnej. Do ARiMR trafiło w tym czasie 13 wniosków. 12 z nich spełniło kryteria formalne i zostało poddanych ocenie zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o ich naborze. Podczas weryfikacji, każdy wniosek otrzymywał pewną liczbę punktów, która była tym wyższa im korzystniejsze były warunki świadczenia usług przez przedsiębiorcę.

 

W ten sposób, na podstawie liczby przyznanych punktów, w każdym województwie powstał ranking podmiotów świadczących usługi utylizacyjne w 2011 r. Każdy podmiot, którego wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację został zaproszony do podpisania z ARiMR umów na świadczenie w 2011 r. usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich. Dopiero po jej zawarciu, będzie mógł świadczyć od 1 stycznia 2011 r. na obszarze poszczególnych województw usługi utylizacyjne z dofinansowaniem ARiMR.

 

Wykaz podmiotów świadczących usługi utylizacyjne w danych województwach według liczby przyznanych punktów.

 

Dolnośląskie
"STRUGA" S.A.
Barbara Rakowska
"Promarol - Plus" Sp. z o.o.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A. 

 

Kujawsko-Pomorskie
"STRUGA" S.A.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.
"ELKUR" Sp. J.

 

 Lubelskie
"STRUGA" S.A.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
"BACUTIL" Sp. J.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.

 

Lubuskie
"STRUGA" S.A.
"Promarol - Plus" Sp. z o.o.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A. 

 

Łódzkie
"EKO - STOK" Sp. z o.o.
"STRUGA" S.A.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A. 

 

Małopolskie
"STRUGA" S.A.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.
"UTIRES" P.W. Sp. z o.o.

 

Mazowieckie
"EKO - STOK" Sp. z o.o.
"STRUGA" S.A.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
"BACUTIL" Sp. J.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.
"ELKUR" Sp. J. 

 

Opolskie
"STRUGA" S.A.
"FARMUTIL HS" S.A.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o. 

 

Podkarpackie
"STRUGA" S.A.
"BACUTIL" Sp. J.
"FARMUTIL HS" S.A.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"UTIRES" P.W. Sp. z o.o.

 

Podlaskie
"EKO - STOK" Sp. z o.o.
"STRUGA" S.A.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
Jan Laskowski
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A. 

 

Pomorskie
"STRUGA" S.A.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.
"ELKUR" Sp. J. 

 

Śląskie
"STRUGA" S.A.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.

 

Świętokrzyskie
"STRUGA" S.A.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
"BACUTIL" Sp. J.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A. 

 

Warmińsko-Mazurskie
"EKO - STOK" Sp. z o.o.
"STRUGA" S.A.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
Jan Laskowski
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A. 

 

Wielkopolskie
"STRUGA" S.A.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
Barbara Rakowska
"Promarol - Plus" Sp. z o.o.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.

 

Zachodniopomorskie
"STRUGA" S.A.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
"Promarol - Plus" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A. 

 

Zawieranie umów, zgodnych z "podwieszonym" poniżej wzorem, zostanie rozpoczęte od 10 grudnia 2010 r. (otwórz) wzór umowy z załącznikami.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje jednocześnie, iż zasady korzystania w 2011 r. z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących obecnie.

 

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!