Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • 2024-03-28

  Dofinansowanie zakupu buhajów

  Hodowcy bydła mięsnego mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów. Nabór trwa do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 • 2024-03-18

  Wypalanie traw grozi utratą dopłat

  Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

 • 2024-01-04

  KPO: Małe przetwórstwo – nabór wystartował

  Do 5 lutego 2024 r. można się ubiegać się o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na inwestycje związane z prowadzeniem działalności przetwórczej i handlowej. Limit dofinansowania w przypadku pojedynczego beneficjenta wynosi 500 tys. zł.

 • 2024-01-04

  Zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt – kolejny nabór na „Zarządzanie ryzykiem”

  Od 18 stycznia 2024 r. producenci rolni którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie. Wsparcie to realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • 2023-12-18

  Wymiana pokryć dachowych – rusza II nabór

  Od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. odbędzie się drugi nabór wniosków o wsparcie na wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 • 2023-11-20

  KPO: Rolnictwa 4.0 – nabór startuje

  Od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r. można się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć służących wdrożeniu rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0. Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną. Pula środków wynosi 164 mln zł.

 • 2023-06-04

  Posadź drzewa lub krzewy ze wsparciem ARiMR

  Od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku potrwają nabory wniosków w ramach czterech interwencji dotyczących inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych. Są one finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wnioski o pomoc można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

 • 2023-05-25

  Wsparcie dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki – nabór do 30 czerwca, wyższe stawki, nowy wniosek dostępny

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia zasady przyznawania tego wsparcia, weszło w życie. Wprowadzone zmiany wymagają zgody Komisji Europejskiej.

 • 2023-05-15

  Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem

  Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. będzie się można ubiegać o wsparcie na służące zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy przedsięwzięcia, które mają na celu poprawę infrastruktury magazynowej. Pomoc pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 • 2023-04-11

  Wszystkie aktualne działania pomocowe dla pszczelarzy

  Obecnie trwają cztery nabory wniosków skierowane do hodowców pszczół. Do 18 kwietnia można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych. Natomiast do 31 maja są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o tych rodzajach wsparcia.

 • 2023-04-08

  Rozpoczęcie naboru wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich

  Od 3 kwietnia 2023 r. koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na prowadzenie działalności statutowej. W obecnym naborze pula środków na ten cel będzie wynosić 120 mln zł. Oprócz podniesienia kwot dofinansowania w przepisach wprowadzono też inne zmiany.

 • 2023-03-24

  Dofinansowanie na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami – wnioski do 3 kwietnia

  W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego”. W naborze, który rozpoczął się 3 marca i potrwa do 3 kwietnia, ARiMR zarejestrowała 49 wniosków na kwotę 5,31 mln zł.

 • 2023-03-22

  Wypalanie traw czy gruntów rolnych grozi utratą dopłat

  W marcu jak w garncu… Na razie jest mokro i zimno, ale już za kilka dni może być słonecznie i wiosennie. A jednym z wiosennych problemów, powtarzających się – niestety – od lat, jest wypalanie traw.