Dziś mija podstawowy termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2011 rok. ARiMR wydłuża godziny pracy.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich rolnicy powinni złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest złożenie takich wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 10 czerwca, jednak w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia należna wnioskodawcy wysokość dopłat będzie pomniejszana o 1 procent.

Dziś mija podstawowy termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2011 rok. ARiMR wydłuża godziny pracy.


Do 12 maja swoje wnioski złożyło w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponad  milion rolników.


Według szacunków spodziewać się można jeszcze około 350 tys. takich wniosków. W związku z tym, że zostało bardzo mało czasu na dostarczenie wniosków do biur powiatowych ARiMR, większość z nich będzie dziś czynna do obsłużenia ostatniej osoby oczekującej na złożenie wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich.  Szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy naszych placówek w najbliższych dniach znaleźć można na portalu internetowym ARiMR (otwórz) oraz w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych Agencji.


Ponadto by ułatwić rolnikom składanie wniosków ARiMR zorganizowała dodatkowe punkty przyjmowania wniosków poza biurami powiatowymi , w specjalnie przygotowanych miejscach, którymi są najczęściej: urzędy miast i gmin oraz ośrodki kultury. Wykaz takich placówek wraz z terminami, w których przyjmują one wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich znajduje się też na stronie internetowej ARiMR (otwórz). Istnieje także możliwość wysłania wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich rejestrowaną przesyłką pocztową, o dotrzymaniu terminu decyduje w tym przypadku data stemplu pocztowego  oraz  (co jest tegoroczna nowością)  wniosek można złożyć  również za pośrednictwem Internetu


Rolnicy, którzy już złożyli wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich lub złożą je do 16 maja, a będą chcieli je poprawić, mogą to zrobić bez żadnych sankcji finansowych do 31 maja.  


Wśród złożonych dotychczas wniosków ponad połowa dotyczy przyznania dopłat związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w trudnych warunkach, np. na słabych glebach, są to tzw. płatności ONW.  Ponadto do ARiMR trafiło również 45,9 tys. wniosków o przyznanie wsparcia w ramach "Programu rolnośrodowiskowego". Z tej liczby ponad 7,7 tys. to wnioski rolników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają w swoich gospodarstwach wdrażanie działań objętych takim wsparciem. Kolejne 38,2 tys. wniosków złożyli rolnicy, którzy już prowadzą działalność w ramach "Programu rolnośrodowiskowego" i będą ją kontynuować w następnym roku. Bo każdy rolnik otrzymujący dopłaty rolnośrodowiskowe, musi prowadzić działalność zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym programie przez kolejne pięć lat.


Tegoroczny nabór wniosków jest już ósmym z kolei, w którym rolnicy mogą ubiegać się o płatności bezpośrednie będące głównym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez Unie Europejską. W ramach dopłat za 2011 rok polscy rolnicy otrzymają  w sumie ok. 3,34 mld euro.


Podobnie jak w roku ubiegłym rolnicy mogą na jednym formularzu wniosku ubiegać się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i  innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania  (płatność ONW), a także płatności z tytułu  realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i  poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).

 
W 2011 roku po raz pierwszy od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej polscy rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie zarówno na formularzach papierowych jak i przez Internet. Rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z elektronicznej drogi składania wniosków będą musieli mieć login i kod dostępu do systemu informatycznego ARiMR. W tym celu trzeba będzie złożyć do biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszania lub siedzibę rolnika, wypełniony formularz o nadanie loginu i kodu dostępu, który jest udostępniony na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.


Oczywiście wniosek o przyznanie płatności można również przygotować w formie papierowej i złożyć go w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, albo wysłać go pocztą. Większość rolników otrzymała tzw. spersonalizowane czyli już wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałami graficznymi oraz informacją dotyczącą działek deklarowanych do płatności. W takim przypadku, należy dokładnie zweryfikować  czy dane zawarte we wniosku są aktualne i kompletne. Wniosek po uzupełnieniu i podpisaniu przez rolnika jest gotowy do złożenia. Ponadto w materiale graficznym, otrzymanym wraz z wnioskiem należy wyrysować działki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności oraz zaznaczyć występujące na działce uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia lub owsa, a także znajdujące się w obrębie działki rolnej drzewa będące pomnikami przyrody, rowy do 2 m szerokości oraz oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.


Wniosek o przyznanie płatności na rok 2011, w ramach którego deklarowane jest  przyznanie płatności rolnośrodowiskowej wymaga złożenia odpowiedniej "Deklaracji pakietów rolnośrodowiskowych" (Deklaracji pakietów rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2004 - 2006 lub w ramach PROW 2007 - 2013), których formularze udostępnione są na stronie internetowej ARiMR, w Biurach Powiatowych  i Oddziałach Regionalnych Agencji.


Rolnik wnioskujący w latach ubiegłych o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2007-2013 otrzymał materiał graficzny, z oznaczeniem co najmniej granic i numerów działek ewidencyjnych, na których jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe oraz z oznaczeniem granic rezerwatów przyrody, parków narodowych, krajobrazowych i obszarów Natura 2000 położonych na obszarze tego gospodarstwa. Powyższy materiał graficzny należy zweryfikować, wypełnić zgodnie z instrukcją, podpisać i dołączyć do składanego wniosku.


Natomiast rolnicy, który w 2010 roku nie składali wniosku o przyznanie płatności, nie otrzymali takiego wniosku spersonalizowanego. Muszą więc  skorzystać z czystego formularza wniosku, który dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl a także można go otrzymać w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR.


W 2011 roku płatności w ramach wsparcia bezpośredniego będzie mógł otrzymać następca "rozwiązanego" lub "przekształconego" rolnika. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w wyniku następstwa prawnego, dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.


ARiMR zwraca też uwagę, że od 1 stycznia br. obowiązują dodatkowe normy i wymogi wzajemnej zgodności. Wszyscy rolnicy otrzymali wysłaną im za pośrednictwem poczty broszurę o tych wymogach a ponadto wykaz norm i wymogów dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl  oraz biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

 
Departament Komunikacji Społecznej ARiMR
Departament Płatności Bezpośrednich ARiMR
Departament Działań Społecznych Środowiskowych ARiMR


Źródło: http://www.arimr.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!