Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można otrzymać z dwóch źródeł. Jednym z nich są środki finansowe przeznaczone na te działania dostępne w ramach osi 3 PROW 2007 - 2013.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13

Tegoroczne terminy naborów wniosków o przyznanie takiego wsparcia ogłoszone zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w drugiej połowie tego roku, za pośrednictwem portalu internetowego - www.arimr.gov.pl oraz dziennika "Rzeczpospolita". Drugim źródłem takiego wsparcia są środki dostępne w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym drugim przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w "Lokalnej strategii rozwoju" (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.


W najbliższym czasie wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" będą przyjmowane za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:
Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

LGD na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina - Lider 4A

dolnośląskie

16.05.2011

30.05.2011

Stowarzyszenie "Ślężanie - LGD"

dolnośląskie

23.05.2011

17.06.2011

LGD Dobra Widawa

dolnośląskie

09.05.2011

30.05.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie

dolnośląskie

09.05.2011

27.05.2011

Stowarzyszenie LGD "Ziemia Zamojska"

lubelskie

28.05.2011

17.06.2011

Stowarzyszenie LGD "Leśny Krąg"

lubelskie

01.06.2011

21.06.2011

LGD na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina"

lubelskie

16.05.2011

14.06.2011

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" LGD

lubelskie

10.05.2011

08.06.2011

Bielskopodlaska LGD

lubelskie

09.05.2011

30.05.2011

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

lubelskie

04.05.2011

31.05.2011

Stowarzyszenie LGD "Poddębice i Zadzim - Kraina bez barier"

łódzkie

20.05.2011

02.06.2011

Stowarzyszenie LGD "Szlakiem Sieradzkiej E-ski"

łódzkie

18.05.2011

13.06.2011

LGD "Podbabiogórze"

małopolskie

16.05.2011

13.06.2011

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby

małopolskie

10.05.2011

08.06.2011

Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA

małopolskie

09.05.2011

07.06.2011

LGD Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich

małopolskie

04.05.2011

01.06.2011

Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku"

małopolskie

02.05.2011

31.05.2011

LGD "Forum Powiatu Garwolińskiego"

mazowieckie

06.06.2011

30.06.2011

LGD "Wspólny Trakt"

mazowieckie

30.05.2011

20.06.2011

LGD "Orzyc - Narew"

mazowieckie

30.05.2011

20.06.2011

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"

mazowieckie

20.05.2011

03.06.2011

Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"

mazowieckie

18.05.2011

31.05.2011

Lokalna Grupa Działania "Warka"

mazowieckie

04.05.2011

31.05.2011

Stowarzyszenie LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi

opolskie

04.05.2011

31.05.2011

Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca

podlaskie

09.05.2011

31.05.2011

Stowarzyszenie "Sąsiedzi"

podlaskie

04.05.2011

31.05.2011

LGD C.K. Podkarpackie

podkarpackie

30.05.2011

13.06.2011

Stowarzyszenie LGD Liwocz

podkarpackie

09.05.2011

06.06.2011

Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania

podkarpackie

28.04.2011

27.05.2011

LGD Małe Morze

pomorskie

16.05.2011

30.05.2011

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

pomorskie/ kujawsko-pomorskie/ wielkopolskie

04.05.2011

02.06.2011

Stowarzyszenie LGD "Ziemia Bielska"

śląskie

27.05.2011

10.06.2011

Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

świętokrzyskie

23.05.2011

06.06.2011

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

świętokrzyskie

16.05.2011

30.05.2011

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

świętokrzyskie

04.05.2011

02.06.2011

LGD "Ziemia Jedrzejowska - GRYF"

świętokrzyskie

18.05.2011

06.06.2011

Lokalna Grupa Działania Białe Ługi

świętokrzyskie

16.05.2011

31.05.2011

LGD Ziemia Lubawska

warmińsko-mazurskie

04.05.2011

27.05.2011

LGD Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"

wielkopolskie

16.05.2011

14.06.2011

LGD Leader Suchy Las

wielkopolskie

11.05.2011

30.05.2011

LGD Stowarzyszenie Dolina Samy

wielkopolskie

16.05.2011

30.05.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania kraina Trzech Rzek

wielkopolskie

16.05.2011

30.05.2011

Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania"

wielkopolskie

02.05.2011

30.05.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Źródło"

wielkopolskie

09.05.2011

07.06.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski"

wielkopolskie

17.05.2011

03.06.2011


Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - otwórz
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!