Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.
W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Lokalna Grupa Działania "Starorzecze Odry" dolnośląskie 18.06.2012 16.07.2012
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kwiat Lnu
dolnośląskie 11.06.2012 09.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Qwsi" dolnośląskie 20.06.2012 04.07.2012
Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina dolnośląskie 29.06.2012 27.07.2012
Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny kujawsko-pomorskie 11.07.2012 9.08.2012
Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie kujawsko-pomorskie 11.06.2012 06.07.2012
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie G6 Grzęda Sokalska lubelskie 11.06.2012 06.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Nad Drzewiczką" łódzkie 22.06.2012 06.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Między Wartą a Nerem" łódzkie 28.06.2012 16.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Nad Drzewiczką" łódzkie 22.06.2012 06.07.2012
Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty łódzkie 18.06.2012 02.07.2012
Lokalna Grupa Działania "STER" łódzkie 09.07.2012 31.07.2012
Lokalna Grupa Działania Polcentrum łódzkie 12.07.2012 26.07.2012
Miechowskie Stowarzyszenie Gmin "Jaksa" Lokalna Grupa Działania małopolskie 25.06.2012 20.07.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Korona Sądecka małopolskie 29.06.2012 27.07.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Wspólnota Królewskiej Puszczy małopolskie 10.07.2012 23.07.2012
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Orawy małopolskie 29.06.2012 16.07.2012
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa małopolskie 15.06.2012 29.06.2012
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz" małopolskie 15.06.2012 29.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" mazowieckie 26.06.2012 26.07.2012
Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem mazowieckie 11.06.2012 06.07.2012
Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza mazowieckie 15.06.2012 02.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem" mazowieckie 09.07.2012 27.07.2012
Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego mazowieckie 06.06.2012 29.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Perły Mazowsza" mazowieckie 06.07.2012 03.08.2012
Lokalna Grupa Działania "Sanłęg" podkarpackie 29.06.2012 20.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Sanłęg" podkarpackie 29.06.2012 20.07.2012
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady podkarpackie 18.06.2012 09.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" podlaskie 28.06.2012 12.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" pomorskie 29.06.2012 27.07.2012
Lokalna Grupa Działania Razem na Wyżyny śląskie 13.07.2012 9.08.2012
Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" śląskie 29.06.2012 27.07.2012
Lokalna Grupa Działania u Źródeł świętokrzyskie 11.06.2012 06.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Razem Silniejsi" warmińsko-mazurskie 09.07.2012 27.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" warmińsko-mazurskie 28.06.2012 18.07.2012
Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" wielkopolskie 09.07.2012 23.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" zachodniopomorskie 11.06.2012 06.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" zachodniopomorskie 11.06.2012 06.07.2012
Stowarzyszenie "Lider Wałecki" zachodniopomorskie 11.06.2012 10.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Centrum Inicjatyw Wiejskich" zachodniopomorskie 18.06.2012 06.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" zachodniopomorskie 20.06.2012 04.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" zachodniopomorskie 11.06.2012 06.07.2012
Stowarzyszenie "Lider Wałecki" zachodniopomorskie 11.06.2012 10.07.2012
Lokalna Grupa Działania "Centrum Inicjatyw Wiejskich" zachodniopomorskie 18.06.2012 06.07.2012
Lokalna Grupa Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zachodniopomorskie 28.06.2012 18.07.2012
Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego zachodniopomorskie 2.07.2012 27.07.2012
 
   


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!