Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.
W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:
 
    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Biłgorajska" lubelskie 07.05.2012 21.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Promenada S12" lubelskie 24.04.2012 18.05.2012
Lokalna Grupa Działania Małe Mazowsze lubelskie 06.04.2012 24.04.2012
Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem lubuskie 26.04.2012 25.05.2012
Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie lubuskie 02.04.2012 30.04.2012
Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM" łódzkie 14.05.2012 31.05.2012
Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" łódzkie 04.05.2012 21.05.2012
Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki łódzkie 12.04.2012 10.05.2012
Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko łódzkie 26.03.2012 24.04.2012
Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 Żywiołów małopolskie 27.04.2012 18.05.2012
Lokalna Grupa Działania Ziemi Grodziskiej małopolskie 17.04.2012 07.05.2012
Lokalna Grupa Działania Przyjazna Dolina Raby małopolskie 10.04.2012 30.04.2012
Lokalna Grupa Działania Dolina Soły małopolskie 02.04.2012 27.04.2012
Lokalna Grupa Działania Na Piaskowcu mazowieckie 24.04.2012 08.05.2012
Lokalna Grupa Działania Kraina Kwitnących Sadów mazowieckie 11.04.2012 27.04.2012
Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki mazowieckie 30.03.2012 27.04.2012
Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła opolskie 16.04.2012 07.05.2012
Lokalna Grupa Działania Euro-Country opolskie 23.04.2012 07.05.2012
Lokalna Grupa Działania Brzeska Wieś Historyczna opolskie 25.04.2012 21.05.2012
Lokalna Grupa Działania Liwocz podkarpackie 10.04.2012 07.05.2012
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie podkarpackie 29.03.2012 27.04.2012
Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka podkarpackie 26.03.2012 24.04.2012
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca" podlaskie 07.05.2012 01.06.2012
Stowarzyszenie "Sąsiedzi" podlaskie 02.05.2012 30.05.2012
Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska podlaskie 26.04.2012 25.05.2012
Lokalna Grupa Działania N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi podlaskie 13.04.2012 27.04.2012
Lokalna Grupa Działania Stolem pomorskie 16.04.2012 09.05.2012
Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski pomorskie 16.04.2012 14.05.2012
Lokalna Grupa Działania Spichlerz Górnego Śląska śląskie 10.04.2012 24.04.2012
Lokalna Grupa Działania Białe Ługi świętokrzyskie 07.04.2012 21.05.2012
Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider świętokrzyskie 16.04.2012 11.05.2012
Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy świętokrzyskie 10.04.2012 09.05.2012
Stowarzyszenie "Łączy Nas Kanał Elbląski" Lokalna Grupa Działania warmińsko-mazurskie 04.05.2012 18.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" warmińsko-mazurskie 07.05.2012 21.05.2012
Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze warmińsko-mazurskie 06.04.2012 27.04.2012
Lokalna Grupa Działania KOLD wielkopolskie 07.05.2012 21.05.2012
Lokalna Grupa Działania Dolina Samy wielkopolskie 07.05.2012 21.05.2012
Lokalna Grupa Działania Wrota Wielkopolski wielkopolskie 07.05.2012 25.05.2012
Lokalna Grupa Działania Z Nami Warto wielkopolskie 23.04.2012 07.05.2012
Lokalna Grupa Działania Dwa Mosty wielkopolskie 20.04.2012 05.05.2012
Lokalna Grupa Działania Unia Nadwarciańska wielkopolskie 10.04.2012 07.05.2012
Lokalna Grupa Działania Puszcza Notecka wielkopolskie 06.04.2012 26.04.2012
Lokalna Grupa Działania Solna Dolina wielkopolskie 12.04.2012 25.04.2012
Lokalna Grupa Działania Gryflandia zachodniopomorskie 16.04.2012 14.05.2012
   


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!