Rolnicy i inni mieszkańcy wsi chwalą pracę ARiMR

Zdecydowana większość rolników i mieszkańców wsi bardzo pozytywnie ocenia działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Takie wyniki przyniosło, przeprowadzone jesienią ubr. przez pracownię PBS DGA, badanie opinii publicznej przeprowadzone wśród mieszkańców wsi, w którym pytano m.in. o ocenę funkcjonowania Agencji.

Rolnicy i inni mieszkańcy wsi chwalą pracę ARiMR


Najlepiej oceniają ARiMR ci, którzy w zeszłym roku załatwiali w Agencji jakieś sprawy i mieli z nią kontakt. W objętej badaniem grupie znalazło się 509 takich osób i spośród nich, na pytanie o ogólną ocenę pracy Agencji, aż 12% odpowiedziało, że pracuje ona bardzo dobrze, 62%, że dobrze, 19% oceniło, iż ani dobrze ani źle, 4%, że raczej źle i tylko 1%  uważa, że Agencja pracuje bardzo źle, zaś 2% nie wyraziło żadnego zdania w tej sprawie.


Natomiast wśród wszystkich badanych mieszkańców wsi ogólnie pozytywną ocenę ARiMR wystawiło 47% badanych a tylko 5% przyznało jej negatywne noty. Przy czym w grupie rolników oceny Agencji były dużo wyższe bo pozytywne opinie o pracy ARiMR wyraziło 64% reprezentantów tej grupy. Warto przy tym dodać, że  z kolei większość objętych badaniem mieszkańców wsi niezwiązanych z rolnictwem nie miała żadnego zdania o pracy Agencji.  


W odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania dotyczące pracy ARiMR (z użyciem  skali ocen od 1 do 5) aż 75 %  badanych, którzy w zeszłym roku mieli kontakt z Agencją, dało jej najwyższe oceny za kompetencje  pracowników, 71 % takie cenzurki wystawiło za jakość obsługi osób starających się o wsparcie,  65 % przyznało czwórki i piątki za możliwość szybkiego złożenia wniosku o płatności bezpośrednie, 63 %  tak samo oceniło składanie wniosków o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 a 64 % dobrych i bardzo dobrych ocen przyznano Agencji za zrozumiałość wniosku o płatność bezpośrednią, zaś 57% za zrozumiałość wniosków o udzielenie wsparcia z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Ponadto  61 %  respondentów pozytywnie ocenia godziny otwarcia biur Agencji a 46 % - zrozumiałość wniosku o wydanie paszportu dla bydła.


PBS DGA poprosiło też badanych o przedstawienie propozycji usprawnień dotyczących Agencji.  Udzielający odpowiedzi wyrazili m.in. oczekiwanie, że : ARiMR doprowadzi do skrócenia czasu rozpatrywania wniosków o płatności bezpośrednie i szybszych wypłat wsparcia, umożliwi składanie wniosków i wyjaśnień telefonicznie albo drogą elektroniczną (od 2011 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie będzie można składać przez Internet - przyp. DKS) a także skróci czas rozpatrywania wniosków o płatność przy wsparciu udzielanemu z PROW na lata 2007-2013. Większość Respondentów oczekuje również zintensyfikowania kampanii informacyjnych dotyczących zasad przyznawania i rodzajów płatności obszarowych oraz przedstawiających efekty PROW na lata 2007-2013.


Badanie "Polska wieś i rolnictwo 2010" zostało przeprowadzone od 31 października do 2 listopada 2010 na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Agencji Rynku Rolnego na ogólnopolskiej, miarodajnej próbie rolników i mieszkańców wsi niebędących rolnikami. W badaniu wzięło udział 881 rolników i 637 mieszkańców wsi nieutrzymujących się z rolnictwa.


Departament Komunikacji Społecznej ARiMR


Źródło: http://www.arimr.gov.pl/
Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!