| Autor: redakcja1

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wylicza się jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, a także wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł i wyrażany jest w procentach (%).

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii
Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie są zobligowane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto we Wspólnocie.
 
Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15%. Poza tym, każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił przynajmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie.
 
Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2018 r. wyniósł 11,28% i zwiększył się o 4,35 p. proc. w porównaniu z 2007 r. Średnioroczne tempo zwyżki udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w latach 2007–2018 osiągnęło granicę 4,5%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!