| Autor: kkj6

Ustawa o efektywności energetycznej została zaakceptowana przez Sejm

Większość poprawek Senatu zostało pozytywnie rozpatrzone przez Sejm. Dotyczyły one ustawy o efektywności energetycznej, która zobowiązuje firmy do zdobywania świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białych certyfikatów”.

Ustawa o efektywności energetycznej została zaakceptowana przez Sejm

Zamierzonym celem nowelizacji jest poprawienie efektywności oraz promocja innowacyjnych technologii, które znacznie neutralizują szkodliwe działania energetyki na środowisko.


Projekty, które będą w swoim założeniu miały plan zmniejszenia zużycia energii będą otrzymywały właśnie „białe certyfikaty” wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki. Jak dotychczas, istnieją już dwa systemy certyfikowania. „Zielony” przyznawany za energię uzyskaną ze źródeł odnawialnych i „czerwony”- na produkowanie energii w kogeneracji, czyli wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w jak najwyżej efektywną metodą.


Ze środków uzyskanych z białych certyfikatów aż 80 procent zostanie przeznaczone na zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców finalnych. Reszta prawdopodobnie trafi na ograniczenie zużywalności energii przez jej producentów, a także na zahamowanie strat w przemyśle i dystrybucji energii.


Środki uzyskane z kar za brak posiadania białego certyfikatu zostaną oddane Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast ten fundusz przeznaczy je na programy związane ze źródłami odnawialnymi energii oraz poprawę sprawności wytwarzania energii przez kogenerację.


Posłowie zgodnie poparli m.in. zmianę wprowadzoną przez Senat, która zakłada, że odbiorca końcowy, który w ubiegłym roku zużył ponad 400GWh energii elektrycznej zwiększając tym samym jej koszty w wartości jego produkcji o 15 procent, przy tym poprawiając swoją efektywność energetyczną, musiałby przekazać oświadczenie firmie, która dba o jego dopływ energii.


Oświadczenie byłoby zarysem przedsięwzięć jakie w danym roku podejmował i ile prądu dzięki nim zaoszczędził, następnie producent energii przesyłałby takie oświadczenie do URE.


Ustawa zakłada również, że oprócz firm zobowiązane do jej przestrzegania będą też osoby z sektora publicznego, czyli jednostki samorządowe i rządowe. Przykładowo będą musiały one co 10 lat przeprowadzać audyty energetyczne na powierzchniach większych niż 250m kw.


Według nowelizacji, minister gospodarki ma opracować krajowy plan działań efektywności energetycznej. Ma on zawierać opis planowanych programów mających na celu poprawienie efektywności energetycznej, a także analizę i w etapie końcowym ocenę ich wykonania. Będzie osobiście odpowiadał za organizację kampanii informacyjno-szkoleniowej oraz promowanie i reklamę innowacyjnych technologii.


Nowy projekt ma zapoczątkować drogę ku wymaganiom i normom unijnym dotyczących oszczędności na poziomie średnich 9 procent rocznego zużycia energii przez dane państwo.

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!