| Autor: mikolaj

GUS: Niższe zbiory buraków w 2013 r. Zebrano 10,6 mln t

Departament Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego opublikował wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2013 roku. Jako czwartą na łamach Gospodarz.pl prezentujemy ocenę buraków cukrowych.

GUS: Niższe zbiory buraków w 2013 r. Zebrano 10,6 mln t
Z powodu trudnych warunków atmosferycznych nastąpiło znaczne opóźnienie siewu buraków cukrowych. W wielu rejonach kraju do siewów przystąpiono w trzeciej dekadzie kwietnia bieżącego roku a zakończono w pierwszej dekadzie maja.

Pierwsze wschody buraków zanotowano już w dziesięć dni po siewie jednak na plantacjach pojawiło się również duże zachwaszczenie. Intensywne opady deszczu utrudniały lub wręcz uniemożliwiały wykonanie w terminie oprysków zwalczających chwasty. W trzeciej dekadzie maja i w pierwszej dekadzie czerwca odnotowano w wielu rejonach kraju ulewy, burze i gradobicia powodujące uszkodzenia roślin na plantacjach buraków cukrowych. W lipcu i w sierpniu wysokie temperatury powietrza i brak opadów spowodowały zahamowanie wzrostu buraków i podsychanie liści, a na glebach lżejszych wystąpiły nawet objawy suszy glebowej. Jednak kolejne miesiące sprzyjały intensywnemu wzrostowi buraków i gromadzeniu cukru w korzeniach. Korzystne warunki wegetacji buraków cukrowych we wrześniu, październiku i listopadzie pozwoliły na uzyskanie wysokich plonów i zbiorów buraków. Kampania cukrownicza przebiegała bez zakłóceń w planowanych terminach. Słoneczna i ciepła jesień pozwoliła na dokonanie zbioru korzeni buraków cukrowych dobrej jakości.

Według wynikowego szacunku powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniosła 194,1 tys. ha i była niższa od ubiegłorocznej o 17,9 tys. ha, tj. o 8,4% i o 20,5  tys. ha  (o 12,0%) niższa od średniej z lat 2006-2010.

Plony buraków cukrowych w bieżącym roku szacuje się na 546 dt/ha, tj. o 36 dt/ha (o 6,2 %) mniej od plonów uzyskanych w roku ubiegłym, natomiast od średniej z lat 2006-2010 - więcej o 59 dt/ha (o 12,2%).  

Najwyższe plony przekraczające 560 dt/ha wyszacowano w województwach: dolnośląskim (579 t/ha), zachodniopomorskim (562 dt/ha), świętokrzyskim (564 dt/ha) i opolskim (560 dt/ha), a najniższe, poniżej 500 dt/ha, w województwach: lubuskim (447 dt/ha), łódzkim (487 dt/ha) i śląskim (496 dt/ha).

Zbiory buraków cukrowych w bieżącym roku określa się na blisko 10,6 mln t, tj. o ok. 1,8 tys. dt (o 14,2 %) mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym i o ok. 0,1 mln t (o 1,4 %) mniej od średniej z lat 2006-2010.  

Największą produkcję buraków cukrowych powyżej 2,0 mln t odnotowano w województwach: wielkopolskim (ok. 2,3 mln t) i kujawsko-pomorskim (ok. 2,1 mln t), zaś najmniejszą poniżej 100,0 tys. t w województwach: lubuskim (51,3 tys. t), małopolskim (74,7 tys. t) i śląskim (85,6 tys. t).


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!