Buraki cukrowe

 • 2018-04-03

  Wzrost powierzchni upraw buraków cukrowych

  Jak wynika z danych GUS w 2017 r. areał uprawy buraków cukrowych wyniósł 225 tys. ha i był o 9,2% wyższy niż w 2016 r.

 • 2018-03-26

  22% wzrost produkcji cukru

  Jak prognozuje Komisja Europejska, produkcja cukru z kampanii w sezonie 2017/2018 będzie w UE wyższa niż w sezonie 2016/2017 o 22% i wyniesie 20,6 mln ton.

 • 2018-02-02

  Wzrost krajowej produkcji cukru

  Jak wynika ostatecznych danych producentów cukru przesłanych do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa krajowa produkcja cukru z buraków w sezonie 2016/2017 była o 8% wyższa niż w roku 2015/2016 i wyniosła 1 785,1 tys. ton.

 • 2018-01-21

  Nowe odmiany buraka w Krajowym Rejestrze

  W dniu 18 stycznia 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian buraka w kadencji 2017-2020.

 • 2018-01-18

  2017 Jaki to był rok dla buraka cukrowego?

  Rynek buraka cukrowego 2017, podsumowanie

 • 2018-01-08

  Areał uprawowy buraka cukrowego w 2017 roku

  W pierwszej połowie grudnia 2017 roku zostały zakończone zbiory buraków cukrowych, które były opóźnione ze względu na duże opady. Trudności ze zbiorami wystąpiły na plantacjach charakteryzujących się ciężkimi glebami lub były położone na podmokłych gruntach.

 • 2017-12-28

  Więcej buraków cukrowych

  Areał uprawy buraków cukrowych jest większy od zeszłorocznego o 7% i wynosi 0,2 mln ha.

 • 2017-10-05

  Buraki cukrowe w 2017

  Przebieg warunków pogodowych w okresie od wiosny do końca sierpnia, pomimo zimnej i deszczowej wiosny, sprzyjał na ogół wegetacji buraków cukrowych.

 • 2017-08-02

  Stan plantacji upraw buraków cukrowych

  GUS wstępnie szacuje, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniesie ponad 0,2 mln ha i będzie większa od ubiegłorocznej.

 • 2017-07-13

  O prawie 15 tys. ha wzrósł areał upraw buraków cukrowych

  W sezonie cukrowniczym 2017/2018 areał zasiewów buraków cukrowych wynosi 220 tys. ha względem 205,6 tys. ha w sezonie poprzednim.

 • 2017-06-30

  Wzrost areału upraw buraków cukrowych

  W sezonie cukrowniczym 2017/2018 powierzchnia zasiewów buraków cukrowych została zwiększona z 205,6 tys. ha w sezonie poprzednim do 220 tys. ha.

 • 2017-06-30

  Ubezpieczenie uprawy buraka cukrowego

  W ramach ubezpieczenia, można ubezpieczyć swoje uprawy buraka cukrowego. Jest to tradycyjna roślina jara, na której wzrost korzystnie wpływa światło, szczególnie w pierwszych fazach rozwojowych oraz końcowym etapie wegetacji, wskutek czego prowadzi to do zebrania dużej ilości cukru w korzeniu rośliny. Warto podkreślić, że roślinę przed zagrożeniami, jak np. przymrozki chroni...