| Autor: mikolaj

Zbiory buraków cukrowych będą o 17% niższe od ubiegłorocznych

Główny Urząd Statystyczny opublikował przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2013 roku. Na łamach Gospodarz.pl prezentujemy ocenę każdej z upraw. Jako czwartą zamieszczamy analizę buraków cukrowych.

Zbiory buraków cukrowych będą o 17% niższe od ubiegłorocznych

Z uwagi na długą zimę, do siewów buraków cukrowych przystąpiono w bieżącym roku z opóźnieniem. Rozpoczęte pod koniec drugiej dekady kwietnia siewy buraków cukrowych powszechnie prowadzono w trzeciej dekadzie kwietnia, a zakończono w pierwszej dekadzie maja. Intensywne majowe opady deszczu powodowały zwłaszcza na glebach ciężkich zaskorupianie powierzchniowych warstw gleby. Z tego powodu wschody buraków cukrowych były nierównomiernie.

Występujące na przełomie maja i czerwca ulewne deszcze i burze, rejonami spowodowały podtopienia lub częściowe zalania plantacji, a lokalne gradobicia uszkodziły rośliny buraków cukrowych na niektórych plantacjach. W wyniku intensywnych opadów deszczu, w wielu rejonach kraju utrudnione było chemiczne zwalczanie chwastów, zastosowanie prawidłowego nawożenia i ochrona roślin przed chorobami. W wielu rejonach kraju pojawiły się objawy bakteryjnej plamistości. Chorobie tej sprzyja chłodna i wilgotna pogoda, szczególnie gdy opady są gwałtowne, a dodatkowo grad uszkadza blaszki liściowe.

W lipcu i sierpniu pogoda również nie sprzyjała dynamicznemu wzrostowi masy korzeni buraków cukrowych. Wysokie temperatury powietrza i brak opadów spowodowały w wielu rejonach kraju podsychanie liści, zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin, a na polach pojawiły się chwasty.

Mimo tak zmieniających się warunków atmosferycznych plantacje buraków cukrowych obecnie są w dobrej kondycji. Obsadę roślin szacuje się na 85 – 95 tys. na 1 ha powierzchni. Poprawa stanu uwilgotnienia we wrześniu może jeszcze spowodować odbudowę masy liści i korzeni, jednak kosztem spadku polaryzacji.

Szacuje się, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych w bieżącym roku wynosi ok. 194,1 tys. ha i jest o 17,9 tys. ha, tj. o 8,4% mniejsza od ubiegłorocznej.


Zdaniem GUS plony buraków cukrowych będą niższe od ubiegłorocznych o 53 dt/ha, tj. o 9,1% i wyniosą 529 dt/ha.

Z kolei zbiory oszacowano na 10 276,0 tys. t, tj. o 2073,6 tys. t (o 16,8%) mniej od zbiorów ubiegłorocznych.

 

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!