| Autor: redakcja1

Ceny mleka na rynkach zagranicznych

W USA ceny mleka w 2021 r., podobnie jak roku 2020, ulegały sporym wahaniom.

Ceny mleka na rynkach zagranicznych
W lipcu 2021 r. amerykańscy producenci za mleko otrzymywali 33,38 EUR/100 kg, czyli mniej o 1% niż w czerwcu 2021 r. i o 15% niż w lipcu 2020 r.

W Nowej Zelandii ceny mleka od września 2020 r. wykazywały przewagę trendów zwyżkowych. W tym regionie świata w lipcu 2021 r. za surowiec płacono 35,91 EUR/100 kg w odniesieniu 35,88 EUR/100 kg przed miesiącem. Jednocześnie był to poziom cen o 25% większy niż przed rokiem.

W UE-27 cena mleka w lipcu 2021 r., podobnie jak miesiąc wcześniej, ukształtowała się na poziomie 35,76 EUR/100 kg i była o 9% większa niż w lipcu 2020 r. Średnia unijna cena mleka była o 7% wyższa niż w USA, ale niższa o 0,4% niż w Nowej Zelandii.


Tagi:
źródło: