| Autor: mikolaj

ARiMR: Część działań z PROW 2014-2020 zostanie przekazana samorządom województw i ARR

Pięć działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie wdrażane, w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przez samorządy województw oraz Agencję Rynku Rolnego. ARiMR, która jest odpowiedzialna za realizację PROW 2014-2020, podpisze z tymi podmiotami umowy, w których są określone zasady współpracy przy wdrażaniu tego programu, a także szczegółowy zakres i sposób realizacji powierzonych im zadań.

ARiMR: Część działań z PROW 2014-2020 zostanie przekazana samorządom województw i ARR

PROW 2014-2020

Uroczyste podpisanie umów przez Prezesa ARiMR Andrzeja Grossa i marszałków województw oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego odbędzie się 28 maja 2015 r. o godz. 12 w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przy ul. Poleczki 33, sala A014. W wydarzeniu tym wezmą również udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zarządza PROW 2014-2020.

Przekazanie niektórych działań z PROW 2014-2020 samorządom województw, czy Agencji Rynku Rolnego oznacza w praktyce, że te podmioty wezmą na siebie część zadań związanych z ich wdrożeniem. Będzie to polegało m.in. na wyłonieniu przez samorządy województw czy Agencję Rynku Rolnego beneficjentów, którzy spełniają warunki do przyznania im wsparcia w ramach PROW 2014-2020, a także skontrolowanie, czy właściwie wykorzystali otrzymaną pomoc. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie natomiast należało wypłacanie wskazanym przez te podmioty beneficjentom środków finansowych i czuwanie nad ich poprawnym wydatkowaniem.

Ten schemat przekazywania środków z unijnych programów pomocowych funkcjonował już w PROW na lata 2007-2013. Podobnie jak w poprzednim okresie programowania - będzie jeszcze jeden podmiot wdrażający - jednak jego wyboru Agencja dokona w kolejnym etapie.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!