ARiMR: Płatności powinny trafić do rolników szybciej niż wskazano w zawiadomieniach

Kierownicy Biur Powiatowych ARiMR wysłali do części Rolników zawiadomienia o przedłużeniu postępowania dotyczącego przyznania płatności, aby wykonać obowiązek wynikający z przepisów regulujących zasady udzielania tych dopłat.

ARiMR: Płatności powinny trafić do rolników szybciej niż wskazano w zawiadomieniach

Płatności bezpośrednie

Zawiadomienia wysyłano w przypadku, gdy decyzja o przyznaniu płatności nie została wydana do dnia 1 marca. W zawiadomieniach wyznacza się nowe terminy zakończenia spraw, które należy traktować jako maksymalne. W większości przypadków faktycznego wypłacenia środków należy spodziewać w znacznie szybszych terminach niż wskazane w zawiadomieniach. Agencja podejmuje wszelkie działania, aby jak najszybciej przekazać Rolnikom należne środki finansowe.

Identyczne zawiadomienia były wysyłane do Rolników również w latach poprzednich. Liczba zawiadomień zależała od ilości spraw, dla których nie wydano decyzji o przyznaniu płatności do 1 marca roku następnego po złożeniu wniosku o przyznanie płatności.

Oczekuje się, że ostatnie elementy systemu informatycznego będą gotowe w połowie  kwietnia br., co pozwoli wydać decyzje tym rolnikom, którzy do tego czasu ich jeszcze nie otrzymają. Zgodnie z przepisami UE wypłaty płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020, dokonuje się w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca 2016 r.

  


Tagi:
źródło: