| Autor: mikolaj

ARR: Wsparcie dla producentów owoców i warzyw tylko dla upraw niezgłoszonych do ARiMR

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że producenci owoców i warzyw, którzy otrzymali wsparcie do upraw z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie mogą otrzymać kolejnego wsparcia do tych samych powierzchni upraw z ARR.

ARR: Wsparcie dla producentów owoców i warzyw tylko dla upraw niezgłoszonych do ARiMR

Wsparcie dla producentów owoców i warzyw

Agencja Rynku Rolnego przestrzega i apeluje do wszystkich producentów o zapoznanie się z przepisami regulującymi udzielanie przez obie Agencje pomocy. Chodzi o uniknięcie sytuacji odmowy udzielenia wsparcia, w przypadku złożenia przez Producenta wniosku do powierzchni upraw objętej wcześniejszą pomocą ARiMR.

Powyższa informacja wynika z zapisów art. 9 ust 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z 30.09.2014 r., str. 22) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1536 ) na podstawie, którego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje pomoc de minimis w rolnictwie.Tagi:
źródło: