| Autor: mikolaj

KRIR: Propozycje stawek dopłat do materiału siewnego są krzywdzące dla rolników

Zarząd KRIR przekazał negatywne stanowisko samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016.

KRIR: Propozycje stawek dopłat do materiału siewnego są krzywdzące dla rolników

Dopłaty do materiału siewnego

W ocenie samorządu rolniczego, tak niska dopłata do materiału siewnego nie gwarantuje rozwoju nasiennictwa w Polsce a tym samym jeszcze bardziej spadnie zainteresowanie rolników zakupem kwalifikowanego materiału siewnego i nasadzeniowego do produkcji.

Wprowadzenie stałej z góry ustalonej dopłaty (w przypadku zbóż powyżej 100 zł do ha) wpłynie znacząco na zwiększoną sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego a w konsekwencji na zwiększenie produkcji zarówno ilościowej i jakościowej. Rolnik powinien posiadać taką informację jeszcze przed rozpoczęciem żniw by świadomie podejmować decyzję co siać.


Proponowane stawki są niższe w stosunku do roku 2015. W projekcie proponuje się 69,40 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych, a w 2015 było 80zł. W przypadku roślin strączkowych proponuje się 111 zł, a było 130 zł. Z kolei w przypadku ziemniaków zmniejsza się z 400 zł do 347 zł.

Zdaniem KRIR, takie propozycje stawek są krzywdzące dla rolników. W czasie, gdy załamują się wszystkie rynki rolne, spada opłacalność na płody, gospodarstwa borykają się z problemami finansowymi, dodatkowo dotykają ich niekorzystne zjawiska atmosferyczne, państwo polskie zmniejsza wsparcie na zakup materiału siewnego. Jeżeli tak dalej będzie prowadzona polityka rolna to w krótkim czasie doczekamy się wielkiego kryzysu, nie tylko w sektorze rolnym, który już następuje, ale również w innych w sektorach gospodarki - ocenia samorząd rolniczy.


Tagi:
źródło: