| Autor: redakcja1

Copa-Cogeca o płatnościach bezpośrednich i zazielenianiu

6 maja 2015 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenianie”.

Copa-Cogeca o płatnościach bezpośrednich i zazielenianiu

Płatności bezpośrednie i zazielenianie

Jak podaje Krajowa Rada Izb Rolniczych, podczas tego posiedzenia omówiono następujące tematy: Badanie „Ocena skutków stosowania się do przepisów UE w zakresie środowiska, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności dla rolników, wdrażanie nowych zasad płatności bezpośrednich i zazieleniania, przedstawienie elementów równoważnych zazielenianiu we Francji i Holandii, informacje na temat GAEC, proces uproszczenia-aktualna sytuacja i priorytety dla płatności bezpośrednich i zazieleniania oraz przygotowanie do przyszłej oceny obszarów proekologicznych. Porządek obrad został przyjęty.

Na początku posiedzenia Pan Menghi z Centrum badań ds. produkcji zwierzęcej (Północne Włochy) przedstawił ocenę kosztów stosowania się do przepisów UE w zakresie środowiska, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności dla rolników. Wskazał on na trzy główne cele oceny:
  • uzyskanie wyczerpującego opisu i oceny ogólnych kosztów;
  • zapewnienie wyczerpującego opisu i oceny kosztów w innych krajach, w szczególności w krajach do których eksportujemy i z których importujemy;
  • porównanie kosztów stosowania się do przepisów UE.

Przeanalizowano 10 krajów nieeuropejskich. Pokazano podstawowy scenariusz i informacje wyliczania kosztów produkcji. Zwrócono również uwagę na wpływ tego ustawodawstwa na koszty. Chcieliśmy dokonać porównania pomiędzy poszczególnymi krajami (Raport dostępny jest na stronie DG AGRI). Jeśli chodzi o mleko, porównano tutaj kilka krajów i widać różnice w kosztach produkcji. Rolnicy wydają miliony euro na dostosowywanie się do przepisów, są to ogromne koszta, a nie wszyscy są tego świadomi.

Następnie omówiono temat wdrażania dopłat bezpośrednich w poszczególnych państwach członkowskich. Komisja Europejska powinna przedstawić informacje na temat tego, jakie są ostateczne notyfikacje w sprawie aktywnych rolników, młodych rolników. Jakie są zasady unikania podwójnego finansowania? Otrzymaliśmy informacje na temat wdrażania w poszczególnych państwach członkowskich, podkreślono problemy z wdrażaniem. Definicja aktywnego rolnika została ukazana tutaj jako punkt problematyczny. Jeśli chodzi o rozwiązania w perspektywie średnioterminowej, jest to kwestia najważniejsza. Podano specyficzny przykład w Walii oraz pewnie obawy jeśli chodzi o negatywną listę. Powinniśmy przyjrzeć się tej liście negatywnej. Przeprowadziliśmy badanie wśród członków i wielu z nich stwierdziło, że lista ta ma negatywny wpływ. W Niemczech, w ramach wdrożenia konceptu aktywnego rolnika, rząd bardzo się zainteresował ta tematyką. Istnieje wielu rolników, którzy na szczęście nie zostaną poddani kontroli. Mamy oczywiście pewną grupę pośrednią. W Niemczech prowadzi się obecnie dużo debat na ten temat. Chcemy, aby powierzchnie były brane pod uwagę. We Włoszech sytuacja jest bardzo złożona jeśli chodzi o definicję aktywnego rolnika (poszczególne normy i standardy). Okazuje się, że niektóre gospodarstwa nie będą już miały prawa do płatności.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!