zazielenianie i strony powiązane

 • 2020-08-25

  KRIR za promowaniem uprawy roślin miododajnych

  Przepisy i regulacje

  Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli zazielenienie zostało wprowadzone w 2015 r. jako komponent płatności bezpośrednich na mocy przepisów unijnych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów...

 • 2019-09-30

  Zazielenienie – uproszczenie dla rolników

  Przepisy i regulacje

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów, które umożliwiają rolnikom...

 • 2019-09-19

  Derogacja w zakresie zazielenienia

  Przepisy i regulacje

  Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia tj. ugorów i międzyplonów.

 • 2019-08-05

  Gdy susza uniemożliwia wysianie poplonów należy zawiadomić ARiMR

  Przepisy i regulacje

  W związku z występującymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które mogą utrudniać wykonanie przez rolników obowiązków wynikających z zazielenienia tj. praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phila Hogana, o przygotowanie przez Komisję Europejską decyzji...

 • 2018-09-17

  Stosowanie środków ochrony roślin na obszarach EFA po 2020r.?

  Przepisy i regulacje

  W sprawie podjęcia dyskusji na forum Unii Europejskiej oraz zmiany przepisów krajowych w zakresie zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA, resort rolnictwa poinformował, że praktyka EFA dotyczy rolników posiadających ponad 15 ha gruntów ornych zobowiązanych do przeznaczenia 5% powierzchni gruntów ornych na obszary proekologiczne.

 • 2018-09-16

  Zazielenienia a susza – odstępstwa

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z kolejnej derogacji odnośnie zazielenienia upoważniającej do zastosowania odstępstw w ramach międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA.

 • 2018-08-07

  Dodatkowe wsparcie finansowe od KE

  Przepisy i regulacje

  Komisja Europejska wspiera europejskich rolników, którzy borykają się ze skutkami katastrofalnych susz. Rolnicy będą mogli z wyprzedzeniem otrzymać płatności bezpośrednie i płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Na potrzeby żywienia zwierząt będą też mogli w bardziej elastyczny sposób użytkować grunty, których zwykle nie wykorzystuje się do produkcji.

 • 2018-07-16

  Derogacja w zakresie zazielenienia - susza

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Na wniosek ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2018 w ramach zazielenienia.

 • 2018-06-06

  Nie będzie zmiany współczynnika zazieleniania

  Przepisy i regulacje

  Do obszarów proekologicznych (EFA) w ramach zazielenienia rolnicy mogą zaliczyć liczne elementy, o ile spełniają one warunki uznawania ich za obszary EFA, w tym międzyplony lub pokrywę zieloną w postaci wsiewek trawy lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną lub mieszanek utworzonych z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż,...

 • 2018-06-01

  Zmiana terminu dla dywersyfikacji upraw

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw, które dotyczy zmiany terminu kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia.

 • 2018-05-14

  Zmiana terminu dla dywersyfikacji upraw

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Resort rolnictwa skierował 10 maja 2018 r. do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw.

 • 2018-05-09

  Uproszczenia dla rolników w zakresie dywersyfikacji upraw

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, które umożliwia rolnikom skorzystanie z odstępstwa w roku 2018 w zakresie dywersyfikacji upraw - jednej z praktyk zazielenienia.

 • 2018-05-03

  Zazielenienie – uproszczenie dla rolników

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, które umożliwia rolnikom skorzystanie z odstępstwa w roku 2018 w zakresie dywersyfikacji upraw - jednej z praktyk zazielenienia.

 • 2018-04-20

  Zazielenienie – ułatwienia dla rolników

  Przepisy i regulacje

  Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą rolnikom skorzystanie z odstępstwa od obowiązku zastosowania w roku 2018 jednej z praktyk zazielenienia − dywersyfikacji upraw.

 • 2018-03-22

  Wiosna leśnych ludzi

  Leśnictwo

  Mimo że za oknami jeszcze zimowo, to dla leśników już zaczęła się wiosna. To czas pełnej mobilizacji i przygotowań do odnowień oraz zalesień.