| Autor: mikolaj

Opublikowno rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

W minionym tygodniu, 20 maja 2014 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1).

Opublikowno rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Przepisy rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego stanowią podstawę do opracowania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Dotychczasowe prace nad treścią projektu Programu prowadzone były w oparciu o projektowane przepisy tego rozporządzenia. Nadanie ostatecznego brzmienia przepisom rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego umożliwi teraz skoncentrowanie prac nad ostateczną treścią Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Planowany harmonogram prac nad Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” przedstawia się następująco:
  • maj/czerwiec 2014 r. – Komisja Europejska przedstawić ma alokację środków finansowych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla Polski,
  • czerwiec – wrzesień br. - prace nad ostateczną treścią projektu PO RYBY 2014-2020, w tym na forum Grupy roboczej ds. opracowania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz konsultacje społeczne,
  • najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty publikacji rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (tj. do dnia 21 lipca br.) przesłana ma zostać do Komisji Europejskiej Umowa Partnerstwa, zweryfikowana w części dotyczącej EFMR,
  • najpóźniej w terminie 5 miesięcy od dnia publikacji rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (tj. do dnia 21 października br.) przesłany ma zostać do Komisji Europejskiej projekt Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,
  • Komisja Europejska ma 6 miesięcy na zatwierdzenie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, licząc od dnia przekazania go przez Polskę.

Treść rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011, znajdziecie na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce: Wsparcie rolnictwa i rybołówstwa / PO RYBY 2014-2020.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!