| Autor: mikolaj

Płatności obszarowe za 2015 r. Szybciej złożony wniosek, oznacza szybszą wypłatę

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie resortu 6 marca, w której wziął również udział Andrzej Gross Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaapelował żeby rolnicy jak najszybciej składali wnioski o płatności obszarowe za 2015 rok, najlepiej w marcu, bo wtedy mogą liczyć, że dostaną pieniądze z tego tytułu już w grudniu.

Płatności obszarowe za 2015 r. Szybciej złożony wniosek, oznacza szybszą wypłatę

Płatności obszarowe w 2015 r.

Rolnicy mogą składać wnioski o płatności obszarowe w podstawowym terminie od 15 marca do 15 maja, a najpóźniej do 9 czerwca. Prezes ARiMR Andrzej Gross przypomniał, że rolnicy, którzy złożą takie wnioski pomiędzy 16 maja a 9 czerwca, będą mieli pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia liczony od 16 maja. Wnioski składane po 9 czerwca nie będą rozpatrywane. Na wypłatę płatności obszarowych za 2015 r. jest ponad 3,5 mld euro, a na ich realizację w latach 2014 - 2020 przeznaczono 23,7 mld euro.

W tym roku 15 marca wypada w niedzielę, co nie oznacza że nie można wtedy złożyć wniosku o przyznanie płatności obszarowych. Będzie taka możliwość za pośrednictwem internetowej aplikacji e-wniosek, która zostanie zamieszczona na portalu ARiMR. Aby skorzystać z tej  wygodnej formy ubieganie się o takie płatności, trzeba posiadać login i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. Kto je ma, nie musi o nie występować ponownie. W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR, trzeba złożyć specjalny wniosek do kierownika biura powiatowego.
Natomiast rolnikcy, którzy chcą złożyć swoje wnioski osobiście mogą to uczynić w biurach powiatowych od 16 marca.

Zmiany w zasadach przyznawania płatności obszarowych

Od 2015 roku nastąpiły zmiany w zasadach przyznawania płatności obszarowych.   Minister Marek Sawicki odnosząc się do tych zmian powiedział:

- Po dziesięciu latach funkcjonowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej odważnie zmieniłem system wsparcia bezpośredniego. Ten nowy system ukierunkowany jest, wraz z nowym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na wsparcie rolników aktywnych i produkcyjnych, na gospodarstwa małe i średnie oraz na młodych rolników.

Dowiedz się więcej o PROW 2014-2020

Prezes ARiMR Andrzej Gross przedstawiając nowy system dopłat, przypomniał trzy podstawowe jego cele. Wymienił szczególną pomoc kierowaną do aktywnych, małych i średnich gospodarstw, które mają szanse na rozwój w warunkach globalizacji rynków; wsparcie produkcji zdrowej żywności wysokiej jakości oraz restrukturyzację i modernizację sektora rolno-żywnościowego. Prezes ARiMR omówił także wysokość i rodzaj płatności o jakie będą mogli ubiegać się w tym roku rolnicy. Przypomniał, że jednolita płatność obszarowa oraz płatność za zazielenienie wyniesie ok. 180 euro/ha i może być przyznana rolnikom do gruntów, które są w ich posiadaniu 31 maja br. Prezes ARiMR Andrzej Gross podkreślił, że płatność za zazielenienie przysługuje wszystkim rolnikom. Zwrócił przy tym uwagę, że aby ją otrzymać rolnicy, którzy posiadają grunt orne o powierzchni ponad 10 ha muszą wprowadzić dywersyfikację upraw, a powyżej 15 ha muszą zachować obszary proekologiczne. Prezes zaznaczył, że gospodarstwa ekologiczne automatycznie otrzymają płatności za zazielenienie.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: