Prawie połowę wniosków o nadzwyczajne wsparcie w sektorze wieprzowiny złożono w woj. wielkopolskim i kujawsko-pomorskim

Agencja Rynku Rolnego przedstawiła informację na temat realizacji działań w zakresie pakietu pomocowego Komisji Europejskiej. W ramach wsparcia finansowego w sektorze wieprzowiny wpłynęło ponad 64 tys. wniosków.

Prawie połowę wniosków o nadzwyczajne wsparcie w sektorze wieprzowiny złożono w woj. wielkopolskim i kujawsko-pomorskim

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze wieprzowiny

W ramach nadzwyczajnego wsparcia finansowego w sektorze wieprzowiny do OT ARR wpłynęło 64,5 tys. wniosków, najwięcej w woj. wielkopolskim (ok. 20 tys.) i kujawsko-pomorskim (ok. 10 tys.). Liczba wniosków z tych dwóch województw stanowiła 47 proc. ogólnej liczby złożonych wniosków w kraju.

Wsparcie przyznane zostanie producentowi świń, który według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt (IRZ):
  • w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2 tys. świń,
  • w okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń sprzedanych przez tego producenta zostało poddanych ubojowi w rzeźni,
  • w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 r. sprzedał z przeznaczeniem do uboju co najmniej 5 świń i nie więcej niż 2 tys. świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11.
Według stanu na 2 czerwca 2016 r. 63,1 tys. wniosków kwalifikuje się do udzielenia wsparcia finansowego, najwięcej w woj. wielkopolskim (19 tys.), kujawsko-pomorskim (10 tys.) i łódzkim (7 tys.). Udział tych trzech województw w ogólnej liczbie złożonych wniosków stanowi 57 proc.

Po dokonaniu weryfikacji wniosków o wsparcie ponad 90% decyzji administracyjnych będzie uwzględniało w całości żądanie stron, a ok. 2,5% dotyczyło będzie odmowy udzielenia wsparcia. Pozostałe decyzje będą dotyczyć częściowej wypłaty wsparcia. Prognozowana liczba świń zakwalifikowanych do wsparcia wynosi:


- 2,3 mln szt. w przypadku chowu zamkniętego,

- 1,7 mln szt. w przypadku chowu otwartego.

Wysokość wsparcia przysługującego do jednej sztuki hodowanej w cyklu otwartym wynosi 20,10879 zł, natomiast wysokość wsparcia przysługującego do świń hodowanych w cyklu zamkniętym wynosi 40,21758 zł na sztukę.

Przewiduje się, że płatności dotyczące udzielenia nadzwyczajnego wsparcia finansowego w sektorze wieprzowiny zrealizowane zostaną do 20 czerwca br.


Tagi:
źródło: