świnie i strony powiązane

 • 2021-02-19

  Import polskiej wieprzowiny

  Trzoda chlewna

  W okresie styczeń–listopad 2020 r. do Polski sprowadzono 809 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych, czyli o 3% mniej niż w tym samym okresie 2019 r. Wydatki poniesione na zakup tego asortymentu były o 6% niższe niż przed rokiem i wyniosły 1,8 mld euro (7,7 mld zł).

 • 2021-02-18

  Unijny handel wieprzowiną

  Trzoda chlewna

  W okresie styczeń–październik 2020 r. z UE-27 w ekwiwalencie tusz wyeksportowano 5,1 mln ton produktów wieprzowych, czyli o 12% więcej niż przed rokiem.

 • 2021-02-15

  Ceny skupu świń rzeźnych (07.02.2021)

  Trzoda chlewna

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 31 stycznia do 7 lutego br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2021-02-12

  Pogłowie świń i produkcja żywca wieprzowego w UE

  Trzoda chlewna

  Na podstawie informacji uzyskanych z 12 krajów członkowskich w czerwcu 2020 r. zaobserwowano 1,2% zwyżkę pogłowia świń w UE.

 • 2021-02-10

  Ceny skupu świń rzeźnych (31.01.2021)

  Trzoda chlewna

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 24 do 31 stycznia br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2021-02-07

  Aktualna sytuacja oraz prognoza dla rynku trzody chlewnej

  Trzoda chlewna

  Dotychczasowe utrudnienia spowodowane przez trwający od prawie 7 lat afrykański pomór świń zostały dodatkowo spotęgowane przez epidemię COVID-19. Zerwanie łańcuchów dostaw w marcu br. na skutek pandemii doprowadziło z jednej strony do spadku cen skupu tuczników, z drugiej zaś do rosnących cen wieprzowiny w sklepach.

 • 2021-02-02

  Pogłowie świń według stanu w grudniu 2020 r.

  Trzoda chlewna

  Według wstępnych danych GUS pogłowie świń w grudniu 2020 r. liczyło 11 727,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z tym samym okresem minionego roku wzrost o 4,6%. Zwyżka pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach świń. Największy był w grupie loch ogółem o 7,7%.

 • 2021-02-01

  Ceny skupu świń rzeźnych (24.01.2021)

  Trzoda chlewna

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 17 do 24 stycznia br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2021-01-28

  Ceny skupu świń rzeźnych (17.01.2021)

  Trzoda chlewna

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 10 do 17 stycznia br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2021-01-12

  Ceny skupu świń rzeźnych (3.01.2021)

  Trzoda chlewna

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 20 grudnia 2020r. do 3 stycznia br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2020-12-30

  Ceny skupu świń rzeźnych (20.12.2020)

  Trzoda chlewna

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 13 do 20 grudnia 2020r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2020-12-22

  ARiMR przypomina o obowiązku dokonania spisu owiec, kóz lub świń przebywających w siedzibie stada

  Przepisy i regulacje

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim posiadaczom owiec, kóz lub świń o obowiązku dokonywania spisu zwierząt oznakowanych przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż 31 grudnia.

 • 2020-12-23

  Ceny skupu świń rzeźnych (13.12.2020)

  Trzoda chlewna

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 6 do 13 grudnia 2020r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.