| Autor: mikolaj

PROW 2007-2013: ARiMR wypłaciła dotychczas 64,2 mld zł

Do beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 trafi 17,4 mld euro. Zakontraktowano już wszystkie środki dostępne w ramach tego Programu i trwa ich wypłata.

PROW 2007-2013: ARiMR wypłaciła dotychczas 64,2 mld zł

PROW 2007-2013

Do 10 kwietnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta bankowe polskich rolników 64,2 mld złotych wsparcia z PROW 2007-2013. Pozostałe środki zostaną wypłacone rolnikom i innym beneficjentom po zrealizowaniu i rozliczeniu przez nich zaplanowanych inwestycji. Zgodnie z przepisami unijnymi rozliczenie finansowe PROW 2007-2013 odbywa się zgodnie z zasadą n+2, co oznacza, że wszystkie wypłaty pieniędzy z Programu powinny zostać rozliczone do końca 2015 r.

Tempo i skala wypłat z PROW 2007-2013 stawiają Polskę na pozycji bezapelacyjnego lidera w UE. Potwierdzają to opracowania przygotowane przez Europejską Komisją ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Według nich do 31 stycznia 2015 r. Niemcy, które są na drugim miejscu, wypłaciły swoim rolnikom i przetwórcom żywności o ok. 3,2 miliarda euro mniej niż Polska, a we Włoszech wypłaty były niższe o ok. 4,5 miliarda euro.

Wsparcie w ramach PROW 2007-2013, za którego wypłacenie odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  stanowiło istotny impuls do przeprowadzenia największego procesu modernizacyjnego polskiej wsi i sektora rolno-spożywczego w ostatnich 25 latach.

PROW 2007-2013 został podzielony na 23 tzw. działania. Wdrażanie 15 zostało powierzone ARiMR, a pozostałe w ramach działań delegowanych trafiły do samorządów wojewódzkich, Agencji Rynku Rolnego i Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Największym zainteresowaniem cieszyło się wsparcie  udzielane z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Skorzystało z niego  ponad 51 tys. rolników, którzy uzyskali pomoc na inwestycje w wysokości blisko 8,6 mld zł. Te pieniądze  pozwoliły im zmodernizować ponad 46 tys. gospodarstw, kupić ok. 300 tys. maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, wybudować lub zmodernizować ponad 3,2 mln m2 budynków gospodarczych.

W celu ułatwienia przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych przyznano pomoc dla ponad 26 tys. młodych rolników.

Pomoc finansową na realizację przedsięwzięć modernizujących zakłady przetwórcze i poprawiających jakość rynków hurtowych wypłacono już też 1 052 firmom z sektora rolno - spożywczego. Dzięki temu nasze przetwórstwo żywności należy teraz do najnowocześniejszych w Europie. Ponad 6 tys. gospodarstw zniszczonych w wyniku klęsk naturalnych otrzymało pomoc na odtworzenie produkcji. Wsparciem objęto 1 287 grup producentów rolnych. Środki z PROW 2007-2013 poprawiły również jakość życia na wsi, o czym świadczy 3,8 tys. zmodernizowanych lub wyposażonych świetlic, ośrodków rekreacyjnych i sportowych, zbudowanie 17 tys. km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach wiejskich oraz 38 tys. kanalizacji w zagrodach rolników.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!