| Autor: mikolaj

Trwa nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom

W połowie maja 2014 r. w Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Wsparcie to jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Trwa nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom
W tegorocznym naborze, który potrwa do 21 czerwca 2014 r. wprowadzono pewne zmiany. Najważniejszą z nich jest zwiększenie kwoty pomocy, którą może otrzymać młody rolnik. Teraz premia wyniesie 100 tys. zł a  poprzednio było to 75 tys. zł. ponadto wydłużony został z 12 do 15 miesięcy wymagany okres prowadzenia gospodarstwa przez młodego rolnika, liczony przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

Poznaj najważniejsze informacje dotyczące wsparcia dla młodych rolników

Wydłużony został też termin na uzupełnienia wykształcenia przez młodych rolników w przypadku wystąpienia w ich gospodarstwach tzw. siły wyższej. Dotychczas np. w wypadku wystąpienia  różnego rodzaju klęsk żywiołowych - mieli 3 lata na zdobycie potrzebnych uprawnień rolniczych, licząc od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia. Teraz  będą mieli na  to 3 lata i 9 miesięcy. Ta zmiana dotyczy także beneficjentów z lat ubiegłych,  ale  muszą oni  udokumentować zaistnienie szczególnych zdarzeń losowych, które sprawiły, że wykształcenie zdobyli z opóźnieniem.

 
ARiMR będzie musiała pracować szybciej przy rozpatrywaniu wniosków. Do 50 dni zmniejszy się czas jaki będzie miała Agencja na weryfikację oraz pełną merytoryczna ocenę złożonych wniosków. Krótszy także będzie termin pozwalający na dokonanie przez młodych rolników, uzupełnień i poprawek w złożonych wnioskach o pomoc. Po otrzymaniu z ARiMR  wezwania do usunięcie braków formalnych,  teraz  będą mieli na to tylko 7 dni. Dlatego ważne jest, aby starali się przygotować bardzo starannie i dokładnie swoje wnioski o wsparcie, by uniknąć stresów związanych z krótkim terminem na wprowadzenie zmian i poprawek. W czasie konferencji w ARiMR poinformowano też, że w tym naborze nie będzie limitów finansowych przyznanego poszczególnym województwom, będzie natomiast jedna koperta finansowa dla całego kraju.  O kolejności przysługiwania wsparcia zadecyduje liczba zdobytych punktów przez wnioskujących o uzyskanie premii dla młodych rolników.  Będą one poznawane  na podstawie  trzech kryteriów:

- powierzchnia użytków rolnych - maksymalnie można otrzymać 16 pkt. (im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik rozpoczynające swoja samodzielną działalność tym dostanie więcej punktów);

- wykształcenia młodego rolnika - maks. 5 pkt. (im wyższe wykształcenie tym więcej punktów) oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo - maks. 5 pkt. (oznacza to priorytet dla rolników gospodarujących na terenach na których panuje wysokie bezrobocie).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!