| Autor: mikolaj

Unijne prawo nie pozwala na odstąpienie od karania rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła wniosek o odstąpienie od kar za nieprawidłowości w wymogach dotyczących płatności bezpośrednich w stosunku do rolników którzy dokonali zasiewów jesienią 2014 r., W odpowiedzi na pismo KRIR, resort rolnictwa poinformował, że płatności bezpośrednie od dnia 1 stycznia 2015 r. przyznawane są w oparciu o nowe przepisy, określone m.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/20131.

Unijne prawo nie pozwala na odstąpienie od karania rolników

Kary za zazielenienie

Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 20 grudnia 2013 r., natomiast jego przepisy stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. We wskazanym powyżej akcie prawnym określona została większość wymagań wynikających z zazielenienia, w tym wymagania dotyczące dywersyfikacji upraw (art. 44 ww. rozporządzenia), m.in. wskazane zostały progi obszarowe powyżej których gospodarstwa będą zobowiązane do realizacji dywersyfikacji, a także określona została definicja uprawy. Przepisy rozporządzenia nr 1307/2013 są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Krajowe akty prawne określają jedynie te kwestie, które wymagały podjęcia decyzji przez państwo członkowskie. Oznacza to, że w praktyce uszczegóławiają one tylko część unijnych przepisów w zakresie zazielenienia w celu dostosowania przepisów dotyczących zazielenienia do wewnętrznych uwarunkowań danego państwa członkowskiego.

Na poziomie przepisów krajowych w zakresie dywersyfikacji upraw został określony jedynie termin, w trakcie którego kontrolowana będzie niniejsza praktyka. Termin ten przypada na okres od dnia 15 maja do dnia 15 lipca.

Argumentując, że przepisy w zakresie zazielenienia wynikają z przepisów unijnych, resort rolnictwa podtrzymał stanowisko, że nie jest możliwe odstąpienie od karania za nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązków zazielenienia obowiązujących od 2015 roku.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!