| Autor: redakcja

Apel w sprawie ptasiej grypy u drobiu 2020

Oświadczenie Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w sprawie wystąpienia w 2019 roku 1. ogniska grypy ptaków u drobiu w Polsce

Apel w sprawie ptasiej grypy u drobiu 2020
W związku z potwierdzoną 2 stycznia 2020 r. przez Głównego Lekarza Weterynarii informacją o wystąpieniu w dniu 31 grudnia 2019 roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza zwraca się z apelem do wszystkich hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia wirusa grypy ptaków. Przypominamy, że w szczególności należy dbać o podstawowe środki bezpieczeństwa biologicznego.

KRD-IG zwraca się z apelem do wszystkich hodowców i producentów drobiu o szczególne zachowanie ostrożności oraz bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji, aby obecnie zarejestrowany przypadek nie doprowadził do rozprzestrzeniania się wirusa. Utrzymanie drobiu w zamknięciu zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem, jednak nie eliminuje zagrożenia całkowicie.
 
Dlatego też podkreślamy, że do najważniejszych czynności należy:
- zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
-  zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
-  niekarmienie i niepojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
-  stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu;
-  stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

KRD-IG zaleca również małym hodowcom drobiu trzymanie ptaków w zamkniętych budynkach i niewypuszczanie ich na zewnątrz, aby zminimalizować ryzyko kontaktu z wirusem.

Ogniska grypy ptaków tego samego typu, tj. H5N8 wystąpiły już w Polsce na przełomie 2016/2017. KRD-IG przypomina, że podtyp H5N8 wirusa grypy ptaków nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Zalecane jest jednak ścisłe przestrzeganie zasad higieny w przypadku kontaktu z ptakami, szczególnie dzikimi. Podkreślamy także, że spożywanie poddanego obróbce termicznej mięsa drobiowego jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia człowieka. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!