Drób i jaja

 • 2019-10-29

  Większy eksport drobiu

  W pierwszych siedmiu miesiącach 2019 r. wywóz mięsa drobiowego z krajów UE do krajów trzecich wzrósł o 9,7%, a import o 10,5%.

 • 2019-10-25

  Nowe wzory świadectw na mięso drobiowe i produkty jajeczne

  W wyniku uzgodnień prowadzonych pomiędzy Komisją Europejską i stroną ukraińską zostały zatwierdzone nowe wzory świadectw weterynaryjnych dla mięsa drobiowego oraz dla produktów jajecznych.

 • 2019-09-16

  Wzrost produkcji jaj kurzych

  Produkcja jaj kurzych w 2018 r. konsumpcyjnych i wylęgowych – w sumie wyniosła 11814,3 mln sztuk i była większa od uzyskanej w 2017 r. o 816,1 mln sztuk - 7,4%.

 • 2019-09-08

  Otwarcie rynku Chile dla piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych z Polski

  Chilijskie służby weterynaryjne zatwierdziły Polskę do eksportu piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych.

 • 2019-08-17

  Polska z największą dynamiką wzrostu produkcji jaj konsumpcyjnych w UE

  W pierwszej połowie 2019 r. ceny jaj konsumpcyjnych w Polsce były stabilne.

 • 2019-08-15

  Nie będzie wsparcia dla producentów drobiu z PROW 2014-2020

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazało, że na obecnym etapie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie przewiduje się rozszerzenia grona beneficjentów ww. instrumentu wsparcia o rolników prowadzących inny niż ekologiczny chów drobiu.

 • 2019-08-09

  Wsparcie finansowe dla gospodarstw, które czasowo zaprzestały produkcji drobiu

  Wnioski o taką pomoc można było składać od 15 czerwca 2019 r. do 8 lipca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. O taką pomoc mogli ubiegać się rolnicy, którzy w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, która wystąpiła w okresie od 3 grudnia 2016 r....

 • 2019-07-13

  Minimalnie większa konsumpcja drobiu

  W 2018 r. odnotowano nieznaczny wzrost bilansowego spożycia mięsa drobiowego.

 • 2019-06-27

  ARiMR: wsparcie dla gospodarstw dotkniętych ptasią grypą

  Tylko do 8 lipca, rolnicy, którzy czasowo zaprzestali produkcji drobiu z powodu ptasiej grypy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla swoich gospodarstw.

 • 2019-05-31

  Wzrost spożycia drobiu

  Jak wynika z danych GUS, miesięczne spożycie mięsa drobiowego na jedną osobę w gospodarstwach domowych wyniosło w pierwszym kwartale 2018 r. 1,57 kg i było o 1,3% większe niż przed rokiem.

 • 2019-05-28

  Spadek eksportu jaj

  W pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. sprzedano za granicę mniej o 8,2% jaj w skorupkach niż w roku poprzednim i o 4,6% przetworów z jaj.

 • 2019-05-20

  Wzrost produkcji drobiu

  Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w marcu 2019 r. ok. 232 tys. t mięsa drobiowego, a więc więcej o 11% niż przed miesiącem i o 3,1% niż przed rokiem.