| Autor: redakcja1

Deklaracje dotyczące przychodów i kosztów związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy informuje o możliwości wypełnienie deklaracji producentów drobiu dot. przychodów i kosztów w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z trudną sytuacją na rynku mięsa drobiowego związaną z wystąpieniem grypy ptaków, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął prace dotyczące sporządzenia wniosku Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Europejskiej, w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polsce z tytułu wystąpienia grypy H5N8 u drobiu na przełomie roku 2019 i 2020 jak również 2020 i 2021.

Deklaracje dotyczące przychodów i kosztów związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Wiosek ten powinien zawierać precyzyjne oszacowanie strat gospodarstw utrzymujących drób, prowadzących działalność nadzorowaną, położonych w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, ustanowionych po wystąpieniu ognisk grupy ptaków. W następstwie złożenia tego wniosku przez kraj członkowski, Komisja Europejska w drodze rozporządzenia ustanawia nadzwyczajne środki wsparcia dla sektora w tym państwie. Rozporządzenie Komisji Europejskiej stanowi podstawę do przygotowania krajowego prawodawstwa mającego na celu wdrożenie tych środków na poziomie krajowym. Na podstawie sporządzonego szacunku będą możliwe w przyszłości wypłaty rekompensat dla poszkodowanych producentów.

Wielkopolska Izba Rolnicza zachęca producentów drobiu, którzy jeszcze ww. deklaracji nie przesłani o dobrowolne przesłanie deklaracji i wysłanie jej do Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. IERiGŻ – PIB na stronie  https://deklaracja.ierigz.waw.pl/ udostępnił deklarację dotycząca przychodów i kosztów.

Zachęcamy do wypełnienia jej i odesłania w wersji elektronicznej za pomocą strony https://deklaracja.ierigz.waw.pl/przesyl

Kontakt z IERiGŻ – PIB możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: deklaracja@ierigz.waw.pl


Tagi:
źródło: