| Autor: redakcja1

Trudny rok dla hodowców drobiu

Grypa ptaków, w mijającym roku, bardzo dała się we znaki hodowcom drobiu. Likwidowane były całe hodowle, obowiązywał także zakaz "nasadzania" piskląt, co powodowało wymierne straty dla rolników. W przypadku hodowli gęsi, zabezpieczenie stada przed tą chorobą jest bardzo trudne. Ptak ten potrzebuje wolnego wybiegu, a to stwarza niebezpieczeństwo wniknięcia wirusa przenoszonego przez dzikie ptactwo.

Trudny rok dla hodowców drobiu
Według danych Inspekcji Weterynaryjnej, tylko w 2021 r., grypę ptaków stwierdzono w 33 stadach, w których przebywało prawie 200 tys. sztuk gęsi, w tym ponad 164 tys. gęsi rzeźnych. Oznacza to, że ok 1/5 pogłowia gęsi nie trafiła na rynek.

Cykl hodowlany gęsi trwa ok. 16-17 tygodni, od końca marca do jesieni. Dobrze wytuczone gęsi osiągają średnią wagę ok. 6,30-6,50 kg. Październik, listopad i grudzień - to najlepsze miesiące na kupowanie gęsiny. Obecnie cena w skupie gęsi tuczonej wynosi ok 10,20 zł, za kg (z chowu przyzagrodowego jest to ok 20 zł/kg). Ceny gęsi będą rosły, niektórzy hodowcy już żądają 30 zł/kg gęsiny. Gęsina, w porównaniu z innymi gatunkami mięsa, charakteryzuje się korzystnymi proporcjami kwasów tłuszczowych, w tym tak istotnych dla naszego zdrowia omega-3 i omega-6. Mięso gęsi zawiera dużo białka, w skład którego wchodzą wszystkie aminokwasy egzogenne, których organizm człowieka nie jest w stanie wytworzyć, więc muszą być dostarczane do organizmu z pożywieniem. Mięso to jest także źródłem witamin z grupy B, witaminy A i E oraz wielu składników mineralnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Wielkopolska Izba Rolnicza realizowała operację „Przyzagrodowy chów gęsi wielkopolską tradycją” dofinansowaną z KSOW. Jej celem jest popularyzacja wśród mieszkańców obszarów wiejskich przyzagrodowego chowu gęsi, przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD)  oraz wykreowanie lokalnego produktu w postaci gęsiny.


Tagi:
źródło: