Finanse i prawo

 • 2019-11-27

  Nie będzie zmian w wypłatach odszkodowań za zwierzęta ubite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej w związku z wystąpieniem ASF

  Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW o dokonanie zmian w zasadach przyznawania odszkodowań w ramach zwalczania chorób z urzędu, które pozwoliłyby na bardziej elastyczne podejście służb weterynaryjnych.

 • 2019-11-27

  O konieczności uzyskania wpisu do Rejestru-BDO

  Ministerstwo Środowiska w dniu 24 stycznia 2018 r. uruchomiło elektroniczny Rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr-BDO stanowi pierwszy moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 • 2019-11-19

  Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4

  „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, na poddziałanie 1.4.3 „Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione”.

 • 2019-11-18

  Wysokie kary za niestosowanie wymogów programu azotanowego

  Jak przypomina Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻG), rolnicy prowadzący działalność na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujący zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP powinni posiadać plan nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu.

 • 2019-11-15

  Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

  Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich.

 • 2019-11-15

  Ustalono maksymalne poziomy witamin B1, B2, B12, kwasu pantotenowego, jodu, kofeiny oraz preparatów z morwy białej w suplementach diety

  Zespół ds. Suplementów Diety podjął 7 uchwał dotyczących maksymalnych ilości witamin, składników mineralnych i innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny w suplementach diety.

 • 2019-12-05

  Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  6 grudnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące „korytarza życia” oraz jazdy zgodnie z zasadą zamka błyskawicznego – tzw. jazdy na suwak, wprowadzone ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 2202).

 • 2019-11-28

  Fachowość w likwidacji szkód - razem jesteśmy silniejsi

  Rozmowa z Bernardem Mycielskim – odpowiedzialnym za działania ponad 200 rzeczoznawców Concordii Grupa Generali dotyczący oceny likwidacji szkód po szkodach w 2019.

 • 2019-11-25

  MRiRW na temat szacowania strat

  Resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR - Agencja udziela dotacje dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego....

 • 2019-11-24

  Policjanci zabezpieczyli ponad 23 tys. nielegalnych papierosów i 166 worków z tytoniem

  Wspólne działania wrocławskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, doprowadziły do zatrzymania dwóch osób podejrzanych o posiadanie tytoniu oraz papierosów niewiadomego pochodzenia. Mężczyźni wpadli podczas zasadzki, gdy przeładowywali nielegalny towar. Łącznie mundurowi przejęli ponad 23 tys....

 • 2019-11-21

  Policjanci zabezpieczyli 200 tys. sztuk papierosów i blisko 10 kilogramów krajanki tytoniowej

  Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie udaremnili wprowadzenie do obrotu ponad 200 tys. sztuk papierosów oraz blisko 10 kilogramów krajanki tytoniu bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W przypadku, gdyby towar trafił na rynek, naraziłby Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego na kwotę bliską 200 tys. złotych. Dwóch obcokrajowców usłyszało zarzuty.

 • 2019-11-12

  MRiRW w sprawie wydawania rękojmi przez izby rolnicze

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że instytucja rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej wprowadzona została do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585).